Nieuwsbrief December 2023

Tien stappen voor het betrekken van belanghebbenden in stedelijke vergroeningsprojecten

Het INBO werkte een stappenplan uit voor het betrekken van belanghebbenden bij ecologische herstelprojecten in stedelijk gebied. Door belanghebbenden te laten meedenken kan je verschillende invalshoeken meenemen in het project. Zo krijg je een beter zicht op de lokale noden en wensen. Een inclusief en participatief uitgewerkt project wint op die manier aan relevantie, geloofwaardigheid en draagvlak.

Het stappenplan geeft begeleiding om een concreet plan te ontwikkelen, uit te voeren en wanneer nodig bij te sturen. Het maakt deel uit van een bredere strategie om belanghebbenden te betrekken, ontwikkeld binnen INTERLACE. Dat is een Europees project om herstel van stedelijke natuur te bevorderen. Die strategie bevat onder andere informatie over hoe je participatiemomenten en eventuele problemen daarbij het best aanpakt. Het toont ook enkele voorbeelden. Die komen uit de INTERLACE-context, maar de principes, ideeën en stappen zijn ook toepasbaar op andere stedelijke vergroeningsprojecten waarbij belanghebbenden betrokken worden.

De visuele samenvatting hieronder presenteert de hoofdideeën van het stappenplan en het betrekken van belanghebbenden. In het rapport ‘INTERLACE Stakeholder Engagement Strategy’ is het volledige stappenplan uitgewerkt, en zijn de overige secties over onder andere tips voor een goede aanpak te vinden. Beide documenten bestaan voorlopig alleen in het Engels.

Michael Leone, Julie Callebaut

 

Visuele samenvatting stappenplan

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}