Nieuwsbrief September 2022

Rijden op korte-omloophout - kan dat wel duurzaam?

Korte-omloophout (KOH) is een biomassateelt waarbij je stekken van een snelgroeiende boomsoort dicht op mekaar plant. Door deze stekken om de paar jaar te oogsten, kan er snel een grote hoeveelheid biomassa geproduceerd worden. Deze teeltmethode is hoofdzakelijk bedoeld om energie op te wekken. Maar is dit duurzaam in België? Wij zoeken het uit in het onderzoeksproject Ad-Libio.

Hiervoor werken we samen met de KUL, UGent, VUB en Thomas More. FOD Economie financiert de studie. Het project wil de energietransitie ondersteunen. We kijken specifiek of het mogelijk is om op een duurzame manier biomassa te produceren van KOH en die om te zetten in biobenzine. Die kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om moeilijk te elektrificeren vrachtvervoer toch op hernieuwbare energie te laten rijden.

Maar is zo’n KOH plantage wel duurzaam? De biodiversiteit in KOH is vaak hoger dan op een akker en het kan bovendien ook erosie doen vermijden, het bodemleven ondersteunen en koolstof vastleggen. Maar er moet vermeden worden dat het de plaats inneemt van voedselproductie, op koolstofrijke bodems geplant wordt of hoge natuurwaarde vervangt.

In september brengt het INBO een syntheserapport uit waarin we de effecten en kansen van KOH in België grondig bekijken. Intussen gaat het onderzoek een tweede fase in waarin we enkele praktijkcases onder de loep nemen. Heeft u of kent u een KOH-plantage en wil u deel uitmaken van dit onderzoek? Contacteer ons gerust!

Jomme Desair, Julie Callebaut, Francis Turkelboom, Marijke Steenackers

Beeld boven: INBO

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}