Roofdiernieuws 31

LCIE rapport: assessment of the conservation status of the Wolf

De Conventie van Bern is de hoeksteen van natuurbescherming in heel Europa, ook buiten de Europese Unie. Om de toestand van de wolf te beoordelen is er een nieuw rapport verschenen voor de Conventie van Bern dat een overzicht geeft van aantallen wolven per land, maar ook hoe goed (of slecht) de toestand is van de verschillende Europese populaties, alsook welke de grootste bedreigingen zijn, en welke impact wolven op vee hebben.

Als beschermde diersoort wordt de wolf in de meeste Europese landen intensief gemonitord. Dat gebeurt niet altijd op dezelfde wijze zodat het vaak moeilijk is de aantallen (individuen/roedels) en het voorkomen van schadegevallen te vergelijken tussen de verschillende landen. Ondanks deze beperkingen geeft dit Assessment of the conservation status of the Wolf (Canis lupus) in Europe het meest volledige overzicht van de situatie weer.

Het hoeft niet te verbazen dat de nummer één bedreiging voor de wolf ook op Europese schaal het transport is.

Voor Vlaanderen heeft ook het INBO informatie geleverd voor deze publicatie van het Large Carnivore Initiative for Europe, een onderdeel van de IUCN Species Survival Commission met de hulp van het Istituto Ecologia Applicata, Roma.

 

Bedreigingen voor de wolf: transport is nummer 1.

Transport (wegen en spoorwegen) zijn de meest frequent voorkomende bedreiging van de wolf in Europe (grafiek uit de publicatie)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}