Roofdiernieuws 31

Samenvatting wolven monitoringsjaar 2021-2022 (1 mei 2021 - 30 april 2022)

Eén territorium, zes welpen

In het enige wolventerritorium in Vlaanderen werd voor het tweede jaar op rij een nest wolven geboren en succesvol grootgebracht in 2021. Zes welpen van GW1479f ‘Noëlla’ en GW979m ‘August’ werden vastgesteld met behulp van cameravallen. Zij werden genetisch geïdentificeerd via uitwerpselen, prooiresten of bij doodvondst, bleken alle mannetjes te zijn en kregen volgende codes mee: GW2432m, GW2433m, GW2434m, GW2435m, GW2379m, GW2807m.

Kaartje van het wolventerritorium in Vlaanderen

Het enige wolventerritorium in Vlaanderen in het monitoringjaar 2021-2022

Vier van de zes welpen stierven in het verkeer

Op 16/11/2021 werd welp GW2434m slachtoffer van het verkeer op de N719 in het ouderlijk territorium in Peer. In het voorjaar van 2022 werden nog eens drie welpen uit het nest van 2021 slachtoffer van het verkeer op de snelweg A2 in Nederland: GW2432m bij Eindhoven op 17/01/2022, GW2433m en GW2379m bij Weert op respectievelijk 16/02/2022 en 09/04/2022. Deze drie welpen begonnen al te zwerven in hun eerste winter, het gebrek aan ervaring maakt dat zwervende welpen een hoge kans hebben om te sterven in het verkeer.

De andere twee welpen uit 2021, GW2435m en GW2807m, bleven in het ouderlijk territorium en werden jaarlingen. Zij zorgden in 2022 mee voor het nieuwe nest welpen.

Vijf zwervers geïdentificeerd in Vlaanderen, vier in de regio Kalmthout

In de regio Kalmthout (Antwerpen) startte het monitoringsjaar 2021-2022 met de aanwezigheid van zwerver GW2089m, afkomstig uit Noordrijn-Westfalen, in mei 2021. Nadat deze wolf van de radar verdween, duurde het tot begin december 2021 voor er opnieuw wolven opdoken in de regio, en het werden er meteen drie:

  • GW2402m, een Alpiene wolf die in november nog in Noordrijn-Westfalen (D) en Gelderland (Nl) werd bemonsterd. Deze wolf dook begin december 2021 op in de grensregio rond Kalmthout en verbleef er meerdere weken, tot hij in februari 2022 opnieuw in Duitsland werd vastgesteld.
  • GW1954m, een wolf uit de roedel Hechtel-Eksel, dook begin december 2021 op in de grensregio Kalmthout en verbleef er tot half maart 2022 alvorens hij van de radar verdween.
  • GW2419m, werd in november 2021 voor het eerst op diverse plaatsen in Nedersaksen bemonsterd (zijn roedel van herkomst is onbekend), waarna hij via de regio rond Eindhoven (18 december) richting de grens met Vlaanderen liep. Op 30 december 2021 werd zijn DNA vastgesteld op een gedood schaap in Brecht. In januari werd hij terug verder oostwaarts bemonsterd, net over de grens met Nederland, in Chaam (6 januari 2022) en Esbeek (17 januari 2022).

Hoewel er in de regio Kalmthout geregeld wolven opduiken is er dus voorlopig geen sprake van vestiging maar van een komen en gaan van zwervers die er een tijdlang blijven hangen. De landschappelijke configuratie is hier wellicht niet vreemd aan. Wolven die vanuit het (noord)oosten in (zuid)westelijke richting trekken, botsen als het ware op het Schelde-estuarium (Westerschelde en de Oosterschelde) en de Noordzee, de haven van Antwerpen met de verschillende dokken (waar meermaals wolven gezien en gefilmd werden) en de stad Antwerpen zelf. Zelfs voor wolven zijn dit harde barrières, de dichtstbijzijnde brok natuur waar ze even tot rust kunnen komen is het grenspark Kalmthoutse Heide/De Zoom.

Op 2 januari 2022 verdronk een wolf in het Albertkanaal in Hasselt, dit bleek opnieuw een Alpiene wolf te zijn en kreeg postuum de code GW2506m. Zie Roofdiernieuws 30 voor meer info over deze wolf.

Ook in Lokeren (Oost-Vlaanderen), Tielt-Winge (Vlaams-Brabant), Nieuwerkerken (Limburg) en Diepenbeek (Limburg) werden wolven genetisch bevestigd via prooiresten, maar de kwaliteit van het DNA was onvoldoende om een volledig genotype te bepalen. Daarnaast waren er in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant nog bevestigde zichtwaarnemingen met beeldmateriaal, deze kunnen uiteraard evenmin toegewezen worden aan een bepaald individu.

Waarnemingen 2021-2022

Overzicht van alle betrouwbaar beoordeelde waarnemingen van wolven (C1-C2) van het monitoring jaar 2021-2021. Alle prooiresten die werden toegewezen aan de roedel Hechtel-Eksel zijn in blauw gekleurd. Het enige verkeersslachtoffer van de roedel dat centraal in het territorium te noteren viel staat afzonderlijk ingekleurd (GW2434m).

Voorkomen wolf Europese kaart

Voorkomen van wolf in Vlaanderen in het monitoringsjaar 2021-2022 volgens de Centraal-Europese monitoringsstandaard. Een hok wordt ingekleurd na drie C2-waarnemingen of één C1-waarneming. Voor de kaart van Vlaanderen gebruiken we UTM-hokken, voor de Europese rapportage gebruiken we een EU-grid.

Alle kaarten van de voorbije monitoringsjaren zijn steeds raadpleegbaar op deze website.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}