Roofdiernieuws juli 2021 - Monitoringsjaar wolf 2020-2021

Tabel en verspreidingskaartjes

De tabel met wolfmeldingen is terug te vinden op de website van Natuur en Bos.

Vanaf dit jaar publiceren we één document per monitoringsjaar met daarin drie verschillende kaartvoorstellingen:

  • 'Bevestigde waarnemingen van wolf in Vlaanderen (C1-C2)' : deze kaart toont alle bevestigde waarnemingen (C1-C2) en de genetisch geïdentificeerde individuen in het gegeven monitoringsjaar. Het gaat zowel om zwervende als gevestigde wolven.
  • 'Voorkomen van wolf in Vlaanderen': deze kaart toont in welke UTM-hokken (10*10) minstens één C1 ofwel drie C2 waarnemingen werden gedaan gedurende een gegeven monitoringsjaar. Het gaat zowel om zwervende als gevestigde wolven. De kaart kan daardoor van jaar tot jaar sterk wijzigen. Aanvullende info over voortplanting en individuen staat in de tekst.
  • 'Wolfterritoria in Vlaanderen’: deze kaart toont waar wolven gevestigd zijn. Als er gedurende minstens zes maanden eenzelfde individu wordt vastgesteld in eenzelfde gebied (bevestigd door C1 waarnemingen) dan spreken we over een gevestigde wolf. Een mannelijke en een vrouwelijke wolf die samen een territorium bezetten en markeren, maar nog geen jongen hebben gehad, noemen we een gevestigd paar. Als er in een monitoringsjaar jongen worden vastgesteld dan spreken we over een roedel. Aanvullende info over voortplanting en individuen staat in de tekst.

Download de kaarten hieronder.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}