Roofdiernieuws juli 2021 - Monitoringsjaar wolf 2020-2021

Winter: grote actieradius en uitstapjes

De wolven van de roedel Hechtel-Eksel hebben hun territorium aanzienlijk uitgebreid in vergelijking met de periode toen wolvin Naya er nog was. De oppervlakte is nu zo’n 400 km², wat als behoorlijk groot moet worden beschouwd. In Duitsland zijn de territoria doorgaans zo’n 200 km² groot.

De verklaring ligt wellicht in het feit dat er binnen de territoriumperimeter ook verschillende gebieden gelegen zijn die voor wolven minder geschikt zijn, zoals grote woonkeren en industriegebieden. Wellicht zou de aanwezigheid van een buurroedel, die ook een deel van de leefgebieden-koek opeist, het territorium wel nog wat doen inkrimpen. Nu is er immers geen noodzaak om zich te houden aan strikte territoriumgrenzen.

Tijdens de winter vergroten wolven hun actieradius en gaan ze ook intensiever de uiterste randen van hun territorium gaan markeren. Daar horen ook zogenaamde ‘uitstapjes’ bij, tot ver buiten de grenzen van hun actief verdedigd territorium. Op die manier tasten ze af of er in de buurt eventueel soortgenoten gevestigd zijn. Zo werd het DNA van August en nog één andere wolf van de roedel teruggevonden op een schaap dat op 25 januari 2021 dood werd aangetroffen in Weert (Nederland). Dit is een typisch voorbeeld van een uitstapje, de plaats van deze waarneming bevindt zich een eind buiten de 400 km²-zone waar de meeste andere waarnemingen geconcentreerd zijn. De Nederlandse gemeente maakt daarom nog geen deel uit van het territorium van de roedel Hechtel-Eksel.

Vermoedelijk hebben de wolven van de roedel zich even tot aan de grenzen van het territorium van solitaire wolf GW1625m begeven. Die verkenningen duren ook niet lang. Zo weten we dankzij cameravallen dat August, Noëlla en één jong op 24 januari om 18u29 nog in hun kerngebied waren. Aangezien het schaap in de ochtend van 25 januari werd aangetroffen in Weert zijn ze in de nacht van 24 op 25 januari naar Weert gelopen. Op 26 januari om 18u56 stonden deze drie wolven al terug op de foto in hun kerngebied.

Noëlla (INBO/ANB)

Noëlla (foto INBO/ANB)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}