Roofdiernieuws juli 2021 - Monitoringsjaar wolf 2020-2021

Roedel Hechtel-Eksel

Over de eerste geslaagde voortplanting in Vlaanderen sinds 1779 en de totstandkoming van de roedel Hechtel-Eksel hebben we het uitvoerig gehad in Roofdiernieuws 27.

Hier pikken we de draad op in de winter 20-21. Vanaf het najaar stelden we samen met de boswachters alles in het werk om het DNA van alle jongen te bemachtigen. Door het ontsluiten van hun DNA in de Europese databank van het wolvenconsortium hebben we een goede kans dat we te weten zullen komen waar de jonge wolven na het verlaten van hun geboorteterritorium gaan rondzwerven en waar ze uiteindelijk zelf een nieuwe roedel gaan stichten.

Vooral het bemonsteren van verse uitwerpselen bleek een succesvolle strategie. Bij een staalname op prooiresten bij schadegevallen heb je vaak een vermenging van meerdere DNA-profielen, omdat meerdere wolven van de roedel van eenzelfde prooi eten. Dit maakt het uitfilteren van individuen bijzonder lastig.

Bij uitwerpselen worden uiteraard vaak dezelfde individuen bemonsterd, en het zijn bovendien vooral de ouders die hun uitwerpselen op de meest opvallende plaatsen deponeren om hun territorium te markeren. Na verloop van tijd hadden we uiteindelijk toch DNA van elke welp:

  • De drie jongen die de herfst overleefd hadden, bleken alle mannetjes te zijn en kregen de codes GW1954m, GW1963m, GW1924m mee.
  • De twee vrouwelijke verkeersslachtoffers op respectievelijk 9 en 19 oktober waren al onder de codes GW1922f en GW1923f geregistreerd.


(Video INBO/ANB)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}