Roofdiernieuws juli 2021 - Monitoringsjaar wolf 2020-2021

Ongeidentificeerde wolven in Mol (Antwerpen), Neerpelt (Pelt, Limburg) en Hamont-Achel (Limburg)

Op 23 februari 2021 werd een wolf waargenomen in Postel (Mol, provincie Antwerpen) met behulp van een warmtecamera. De beelden werden opgenomen. Een jaar eerder (op 25 maart 2020) registreerde dezelfde persoon op ongeveer dezelfde plek ook al een wolf. Toen ging het waarschijnlijk om de Alpiene wolf GW1625m, die drie dagen eerder schapen had gedood vlakbij in Retie, en zich later zou vestigen in Noord-Brabant (Nederland) in het gebied ‘Groote Heide’ rondom Heeze. Of het op 23 februari 2021 opnieuw om hetzelfde dier ging weten we niet.

Op 2 april (één dag voor de waarnemingen in Turnhout), passeerde een wolf voor een cameraval van Natuurpunt in het natuurgebied het Hageven in Neerpelt (Pelt, Limburg), zie onder. Dit gebied bevindt zich tussen of op de rand van de territoria van de roedel Hechtel-Eksel en de solitaire wolf GW1625m (Nederland). Het was de eerste keer dat een wolf werd vastgesteld in het Hageven, nadien werd het dier er ook niet meer gezien. Mogelijk was dit een uitstapje van de gevestigde wolf GW1625m, maar het kan ook de zwerver GW2089m geweest zijn, die na het botsen op twee territoria verder westwaarts trok richting Turnhout en later Kalmthout. Een wolf van de roedel Hechtel-Eksel is in principe ook een mogelijkheid, maar op basis van het beeldmateriaal achten we die kans klein.

Op 19 april werden er 5 kilometer verder naar het oosten, in Hamont-Achel, twee lammeren gedood door een wolf. Het DNA liet toe om wolf als soort te bevestigen maar was helaas van onvoldoende kwaliteit om het individu te bepalen. Zwerver GW2089m lijkt hier uitgesloten, aangezien dit dier op dat moment in de omgeving van Kalmthout zat. Zowel een wolf van de roedel Hechtel-Eksel als gevestigde wolf GW1625m zijn mogelijkheden.

Hageven in Neerpelt (videoRon Arnar Noët / Natuurpunt Pelt)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}