Roofdiernieuws juli 2021 - Monitoringsjaar wolf 2020-2021

Roofdieren in opmars. Nieuwe context, nieuwe uitdagingen?

De recente vestiging van wolven in Vlaanderen heeft velen ongetwijfeld sterk verrast en geldt zonder meer als een mijlpaal in de Vlaamse natuurhistorie.

Deze nieuwe situatie heeft ook al geleid tot een stroom van kritische en bezorgde vragen vanuit diverse beleidsniveaus, pers en publiek. Het formuleren van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen is een klus op zich, maar biedt tegelijk gelegenheid om de mogelijkheden en beperkingen van roofdierenbeheer – meer globaal – onder de aandacht te brengen.

Roofdieren hebben een bewogen geschiedenis achter de rug, gaande van gerichte actieve uitroeiing in het (niet altijd verre) verleden, tot hedendaags symbool van top-natuur. In een artikel in Natuurfocus bespreken we de nieuwe uitdagingen, ook in het natuurbehoud, die deze nieuwe context met zich meebrengt.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}