Gedaan met laden. U bevindt zich op: Re-integratie Welzijn en gezondheid

Re-integratie

Na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval is het soms niet eenvoudig om weer aan het werk te gaan. Gelukkig kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid rekenen op hulp bij je werkhervatting. Dat heet re-integratie.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je wilt na een lange of korte afwezigheid door ziekte of een ongeval terugkeren en je wenst daarbij hulp of begeleiding.

Re-integratietraject

Tijdens je afwezigheid wegens ziekte of een (arbeids)ongeval houdt je werkgever contact met jou, volgens de afspraken van je entiteit.

Ben je langere tijd afwezig? De terugkeercoach van je entiteit zal uiterlijk 2 maanden na de start van je afwezigheid contact met je opnemen om samen met jou te bekijken of stappen naar werk al mogelijk zijn. Is dat niet het geval? Dan zal de terugkeercoach je regelmatig opnieuw contacteren om te horen hoe het met je gaat.

Als je samen met de terugkeercoach inschat dat stappen naar werk mogelijk zijn en er geen specifieke noden zijn bij de werkhervatting, maak je afspraken met je leidinggevende, zodat je in de beste omstandigheden weer aan het werk kunt gaan.

Heb je bij werkhervatting bepaalde ondersteuning nodig? Dan neemt de terugkeercoach een coördinerende rol op en werkt die samen met jou en je leidinggevende een concreet re-integratieplan uit. Dat is re-integratie in een notendop.

Er bestaan informele en formele re-integratietrajecten die je kunnen helpen:

Ondersteuning van de werkgever en de terugkeercoach

De terugkeercoach neemt binnen de 2 maanden na de start van je afwezigheidcontact op met jou om te horen hoe het met je gaat en om te bekijken of stappen naar werk al mogelijk zijn.

Als dat zo is en je hebt geen specifieke ondersteuning nodig bij de werkhervatting, begeleidt je leidinggevende je bij de voorbereiding en de herstart van je werk, en zoekt mee naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Je werkgever is je eerste gesprekspartner om je informeel re-integratietraject vorm te geven. Een goed contact tussen jou en je werkgever maakt het makkelijker om terug te keren.

Wanneer blijkt dat er meer ondersteuning nodig is bij je werkhervatting, neemt de terugkeercoach een coördinerende rol op en werk je samen met je terugkeercoach en je leidinggevende een concreet re-integratieplan uit.

Ondersteuning van team Loopbaan en Welzijn

Jij, je werkgever en je terugkeercoach kunnen een beroep doen op het team Loopbaan en Welzijn als jullie extra hulp, begeleiding en coaching willen om het informeel re-integratietraject vorm te geven.

Dat is mogelijk als:

 • er nog veel vragen zijn waarop een antwoord moet gezocht worden
 • er al oplossingen zijn gezocht in de eigen organisatie maar niet gevonden

Belangrijk: start je een individueel traject begeleid door het team Loopbaan en Welzijn? Vul dan je privacyvoorkeuren aan in de privacyverklaring(opent in nieuw venster).

Meer informatie of een vraag? Stuur een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Informeel re-integratietraject starten

 • Stap 1

  Lees rustig alle informatie over re-integratie na:

  Goed om te weten: je terugkeercoach neemt sowieso binnen de 2 maanden na de start van je afwezigheid contact met je op.

 • Stap 2

  Voel je je beter en denk je na verloop van tijd terug aan de slag te kunnen? Bespreek dat eerst met je arts. Je kunt ook terecht bij de arbeidsarts voordat je jouw werk hervat: voor advies over nodige en tijdelijke aanpassingen aan je werk bij je herstart.

 • Stap 3

  Neem contact op

  Wil je graag binnen een bepaalde periode terug aan de slag? Neem dan tijdig contact op zodat de terugkeercoach voldoende tijd heeft om een re-integratieplan uit te werken:

  • 2 of 3 weken op voorhand: als je inschat dat kan terugkeren naar jouw eigen functie, met hooguit een aantal tijdelijke aanpassingen
  • 2 maanden op voorhand: als je denkt een andere job of werkcontext nodig te hebben.

  Voorbereiden
  Bereid je gesprek voor door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe ver ben ik hersteld? Welke tijd heb ik nog nodig?
  • Kan ik al voltijds werken of beter deeltijds?
  • Welke taken kan ik wel nog opnemen van mijn oude job en wat niet meer?
  • Zijn er omgevingselementen die een rol spelen?
  • Zijn er werkgebonden elementen die tot mijn afwezigheid hebben geleid en die nu anders moeten aangepakt worden?
  • Zijn er jobaanpassingen nodig of is het aangewezen dat ik volledig van taakinhoud of werkcontext verander?

  Vind je moeilijk een antwoord op deze vragen? De terugkeercoach helpt je om dit helder te krijgen. Is je situatie zeer complex? Dan vraag je best eerst advies aan de arbeidsarts (zie stap 6). De terugkeercoach kan je ook hierbij adviseren en ondersteunen.

  Goed om te weten: je reiskosten worden terugbetaald als je naar het werk komt om je re-integratie voor te bereiden. Lees op de webpagina ‘binnenlandse dienstreizen’ hoe je een terugbetaling van je reiskosten aanvraagt.

 • Stap 4

  Wanneer er geen specifieke noden of aandachtspunten zijn bij de werkhervatting, zal de leidinggevende je begeleiden bij de voorbereiding en herstart van je werk.

  Zijn er wel specifieke noden? Dan neemt de terugkeercoach een coördinerende rol op en werkt die samen met jou en je leidinggevende een concreet re-integratieplan uit.

 • Stap 5

  Bespreek met je leidinggevende of terugkeercoach hoe je het werk kunt hernemen. Zoek samen naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt en maak daarover afspraken:

  • Zoek samen naar oplossingen. Enkele mogelijkheden waarbij de terugkeercoach een coördinerende rol opneemt:
   • (ergonomische) aanpassingen van je werkplek
   • (tijdelijke) aanpassing van de afspraken rond je werktijdregeling en hybride werken
   • ingeplande afstemmingsmomenten en opvolging na je terugkeer
   • (tijdelijk) aangepast takenpakket
   • andere functie of een ander team
   • deeltijdse prestaties wegens ziekte
   • andere verlofvorm
   • heroriëntering
   • ...

  Maak duidelijke afspraken.

 • Stap 6

  Er zijn verschillende soorten arbeidsgeneeskundig onderzoek, die je vrijblijvend kunt aanvragen. Sommige onderzoeken zijn verplicht, bijvoorbeeld als je (weer) start in een risicofunctie na langdurige afwezigheid door ziekte of een (arbeids)ongeval of na moederschapsrust.

  Lees meer op de webpagina ‘Arbeidsgeneeskundig onderzoek’ over de verschillende types arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je vindt er bijkomende informatie en de procedures om elk onderzoek aan te vragen en in te plannen.

 • Stap 7

  Werd je abonnement van het openbaar vervoer automatisch stopgezet tijdens je afwezigheid? Vraag dan tijdig een nieuw abonnement aan. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

 • Stap 8

Wat als re-integratie niet werkt?

Verloopt je werkhervatting ondanks alle afspraken niet zoals je had gehoopt? Dan kun je de onderstaande oplossingen overwegen.

Andere interessante partners

 • Veerkrachtcoach: als je worstelt met werkdruk en stress. Lees meer op de webpagina ‘veerkrachtcoaches’.
 • Vertrouwenspersonen: als je met factoren te maken hebt zoals grensoverschrijdend gedrag of conflicten op het werk. Lees meer op de webpagina ‘welzijn’.
 • vzw Sociale Dienst: als je te maken hebt met persoonlijke problemen of hoge (medische) kosten. Lees meer op de webpagina van de vzw Sociale Dienst.
 • Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming: als je met factoren te maken hebt zoals grensoverschrijdend gedrag of conflicten op het werk, of als je ergonomische werkplekaanpassingen nodig hebt om het werk te hervatten. Lees meer op de webpagina ‘welzijn’.
 • Dienst Diversiteitsbeleid: als je ziekte evolueert naar een chronische ziekte of handicap en je hebt nood aan tewerkstellingsondersteunende maatregelen of deeltijds werk. Lees meer op de webpagina van de dienst Diversiteitsbeleid of de webpagina ‘jobcoaching’.
 • Arts: als je ziek bent, kun je met meerdere soorten artsen in aanraking komen.