Voor wie?

Re-integratietraject

Je maakt afspraken met je werkgever, zodat je in de beste omstandigheden weer aan het werk kunt gaan. Dat is re-integratie in een notendop. Er bestaan informele en formele re-integratietrajecten die je kunnen helpen:

Ondersteuning van je werkgever

Je werkgever begeleidt je bij de voorbereiding en de herstart van je werk, en zoekt mee naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Je werkgever is dan ook je eerste gesprekspartner om je informeel re-integratietraject vorm te geven. Een goed contact tussen jou en je werkgever maakt het makkelijker om terug te keren.

Ondersteuning van team Loopbaan en Welzijn

Jij en je werkgever kunnen een beroep doen op het team Loopbaan en Welzijn als jullie extra hulp, begeleiding en coaching willen om het informeel re-integratietraject vorm te geven.

Dat is mogelijk als:

 • er nog veel vragen zijn waarop een antwoord moet gezocht worden
 • er geen volledig vertrouwen is tussen jou en je werkgever
 • er al oplossingen zijn gezocht in de eigen organisatie maar niet gevonden
 • de afstand tussen jou en je werkgever te groot is

Belangrijk: start je een individueel traject begeleid door het team Loopbaan en Welzijn? Vul dan je privacyvoorkeuren aan in de privacyverklaring(opent in nieuw venster).

Informeel re-integratietraject starten

 • Stap 1

  Lees rustig alle informatie over re-integratie goed na:

 • Stap 2

  Voel je je beter en denk je na verloop van tijd terug aan de slag te kunnen? Bespreek dat eerst met je arts. Je kunt ook terecht bij de arbeidsarts voordat je jouw werk hervat: voor advies over nodige en tijdelijke aanpassingen aan je werk bij je herstart.

 • Stap 3

  Afspraak maken
  Je vraagt een persoonlijk gesprek aan met je leidinggevende. Doe dat op tijd:

  • 2 of 3 weken op voorhand: als je inschat dat kan terugkeren naar jouw eigen functie, met hooguit een aantal tijdelijke aanpassingen
  • 2 maanden op voorhand: als je denkt een andere job of werkcontext nodig te hebben.

  Voorbereiden
  Bereid je gesprek voor door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe ver ben ik hersteld? Welke tijd heb ik nog nodig?
  • Kan ik al voltijds werken of beter deeltijds?
  • Welke taken kan ik wel nog opnemen van mijn oude job en wat niet meer?
  • Zijn er omgevingselementen die een rol spelen?
  • Zijn er werkgebonden elementen die tot mijn afwezigheid hebben geleid en die nu anders moeten aangepakt worden?
  • Zijn er jobaanpassingen nodig of is het aangewezen dat ik volledig van taakinhoud of werkcontext verander?

  Vind je moeilijk een antwoord op deze vragen? Is je situatie zeer complex? Dan vraag je best eerst advies aan de arbeidsarts (zie stap 6).

  Goed om weten: je reiskosten worden terugbetaald als je naar het werk komt om je re-integratie voor te bereiden. Lees op de webpagina ‘binnenlandse dienstreizen’ hoe je een terugbetaling van je reiskosten aanvraagt.

 • Stap 4

  Bespreek met je leidinggevende hoe je het werk kunt hernemen en zoek samen naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt:

  1. Bespreek samen de vragen die je hebt voorbereid (zie stap 3).
  2. Zoek samen naar oplossingen. Enkele mogelijkheden:
  • (ergonomische) aanpassingen van je werkplek
  • (tijdelijke) aanpassing van de afspraken rond je werktijdregeling en hybride werken
  • ingeplande afstemmingsmomenten en opvolging na je terugkeer
  • (tijdelijk) aangepast takenpakket
  • andere functie of een ander team
  • deeltijdse prestaties wegens ziekte
  • andere verlofvorm
  • heroriëntering

  Maak duidelijke afspraken.

 • Stap 5

  Doe een beroep op de terugkeercoach van je departement of agentschap(Word bestand) of op het team Loopbaan en Welzijn.

 • Stap 6

  Lees meer op de webpagina ‘Arbeidsgeneeskundig onderzoek’ over de verschillende types arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je vindt er bijkomende informatie en de procedures om elk onderzoek aan te vragen en in te plannen.

 • Stap 7

  Werd je abonnement van het openbaar vervoer automatisch stopgezet tijdens je afwezigheid? Vraag dan tijdig een nieuw abonnement aan. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer(opent in nieuw venster)’.

 • Stap 8

Wat als re-integratie niet werkt?

Verloopt je werkhervatting ondanks alle afspraken niet zoals je had gehoopt? Dan kun je de onderstaande oplossingen overwegen.

Andere interessante partners