Wolf FAQ 4 - Kan ik nog veilig met de hond gaan wandelen in het bos?

Terug

Wolf FAQ 4 - Kan ik nog veilig met de hond gaan wandelen in het bos?

Meer achtergrond

Loslopende honden worden door wolven bijna altijd als concurrenten of als prooi aanzien en kunnen gedood en opgegeten worden. Bij grote uitzondering vertonen wolven interesse om met een hond te paren. Toch gaan overal in Europa waar wolven aanwezig zijn duizenden mensen gaan wandelen met honden in het bos, zonder de minste problemen. Onze landschappen zijn bezaaid met geursporen van ontelbare honden die door wolven compleet genegeerd worden. Cruciaal daarbij is dat je de honden steeds aangelijnd dient te houden in wolvengebied, iets wat eigenlijk altijd de regel moet zijn in natuurgebieden om verstoring van fauna te vermijden.

Wolven weten heel goed dat dergelijke honden bij mensen horen, en mensen worden niet actief benaderd door wolven. Wolven lopen in een grote boog rond mensen heen, enkel naïeve jonge wolven die nog geen gevaar kennen kunnen mensen soms gewoon negeren, waardoor ze sneller worden gezien door recreanten. In zo’n geval mag je vooral niet proberen deze jonge dieren voedsel aan te bieden, want dan bestaat het risico dat ze mensen met voedsel gaan associëren, wat wel kan leiden tot het actief benaderen van mensen.

Wie zoekt naar incidenten tussen wolven en aangelijnde honden gaat een aantal cases vinden van wolven die zo gefixeerd waren op de hond dat ze geen oog hadden voor de mens die de hond begeleidde. In zo’n gevallen gaat het om wolven die de begeleide honden van op een afstand achtervolgen, in een enkel geval zelf tot op enkele meters benaderen. Wolven die dergelijk gedrag vertonen dienen opgevolgd te worden en desnoods moeten er maatregelen genomen om te verhinderen dat er situaties zouden ontstaan waarbij er voor mensen gevaar dreigt.

Weet dus dat incidenten tussen wolven en aangelijnde honden uitzonderingen zijn, de kans dat je tijdens een wandeling met je hond in het bos te maken krijgt met een conflict met everzwijnen is vele malen groter.

 

Meer lezen?

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}