Wolf FAQ 6 - Wat eet een wolf?

Terug

Wolf FAQ 6 - Wat eet een wolf?

Meer achtergrond

Wolven zijn grote roofdieren, om zich te voeden hebben ze middelgrote tot grote prooidieren nodig. Hoefdieren zijn wereldwijd de belangrijkste prooien van wolven, maar ook andere middelgrote dieren zoals bevers kunnen een belangrijk onderdeel van het wolvendieet vormen. Indien wilde prooien in voldoende aantallen aanwezig zijn vormen ze steeds het bulk van het wolvendieet. In West- en Centraal Europa werden al verschillende dieetstudies uitgevoerd. Telkens blijken wilde hoefdieren meer dan 90 % van hun dieet uit te maken, dit is ook zo in Duitsland en West-Polen, gebieden die qua landschap en prooibeschikbaarheid het best vergelijkbaar zijn met onze regio.

De samenstelling van hun dieet in een bepaald gebied hangt af van een combinatie van twee zaken: prooibeschikbaarheid (welke soorten zijn in welke aantallen aanwezig) en prooikwetsbaarheid (zijn de prooien gemakkelijk te vangen of niet). Een optimale wolvenprooi is net groot genoeg en gemakkelijk te vangen zonder groot risico op verwondingen. Reeën behoren tot dergelijke optimale wolvenprooien. Indien reeën in grote getale aanwezig zijn zullen zij de bulk van het wolvendieet uitmaken. Ook everzwijnen zijn in veel gebieden een belangrijke prooidiersoort, omdat ze in grote aantallen voorkomen en er steeds voldoende biggen en halfwas zwijnen aanwezig zijn die een relatief gemakkelijke prooi vormen.

Soms hoor je wel eens mensen beweren dat Vlaanderen geen geschikt wolvenleefgebied zou zijn omdat er dat er teveel vee verspreid aanwezig is in het landschap waardoor wolven geen natuurlijke voedselkeuze zouden hebben. Om dit te kunnen staven met cijfers uit Vlaanderen zijn we zelf onze eigen dieetstudie gestart op basis van ingezamelde uitwerpselen. Die studie is nog volop lopende maar uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat ondanks de aanwezigheid van veel onbeschermd vee we in meer dan 90 % van de uitwerpselen wilde hoefdieren terugvinden, ree staat met stip op één met 65%, gevolgd door everzwijn met 18 %. Hazen en konijnen werden in 10 % van de uitwerpselen gevonden, net als gedomesticeerde dieren. Schaap werd in 6 % van de uitwerpselen gevonden. Dit geeft alvast een indicatie van het dieet van twee gevestigde wolven, voor er sprake was van een roedel. Mogelijk treden er nog kleine verschuivingen op nu er voor het eerst sprake is van een roedel.

>> Bekijk ook deze presentatie van Timo Van der Veken over het recente INBO-onderzoek van 49 exemplaren van wolvendrollen.

Meer lezen?

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}