Wolf FAQ 5 - Kleinvee moet ik beschermen. Hoe zit het met paarden en koeien?

Terug

Wolf FAQ 5 - Kleinvee moet ik beschermen. Hoe zit het met paarden en koeien?

 

Meer achtergrond

Om het risico op aanvallen op grootvee in verschillende situaties te schatten is het goed om steeds in het achterhoofd te houden dat wolven het liefst voor gemakkelijke prooien gaan. In de meeste omstandigheden vormen paarden en koeien geen gemakkelijke prooi voor wolven omdat het risico op verwonding voor de wolven zeer groot is. Het is pas in streken waar nauwelijks wild aanwezig is dat bijvoorbeeld in het wild levende of verwilderde paarden een belangrijk onderdeel van het wolvendieet gaan vormen, we spreken dan over sommige bergachtige streken in Zuid-Europa. Een situatie die totaal niet te vergelijken is met de situatie die wij kennen.

Duitsland kent een vergelijkbare situatie als bij ons, met veel wild én veel grootvee verspreid aanwezig in het landschap. Je kan er geen wolventerritorium vinden waar geen koeien of paarden aanwezig zijn. Elke dag lopen in Duitsland enkele honderden wolven tussen koeien en paarden zonder deze aan te vallen. Het was pas 15 jaar na kolonisatie van de wolf dat de eerste schadegevallen bij paarden bevestigd werden. Dit toont al aan het een zeldzaam fenomeen is, maar naarmate er meer wolven aanwezig zijn wordt de kans groter dat er gevallen gaan opduiken. Bij een aanwezigheid van meer dan 100 roedels werden vorig jaar over heel Duitsland 11 paarden en pony’s aangevallen, goed voor 0.4% van de schade toegebracht aan vee. Het risico is dus klein maar niet onbestaand. Veulens lopen het grootste risico, het is dus belangrijk om een merrie niet buiten in de weide te laten werpen. Een paard alleen in een weide heeft ook een groter risico. Meerdere paarden samen, met veulens die door de moeders kunnen beschermd worden hebben weinig te vrezen van wolven. Als de paarden van grote waarde zijn, hetzij emotioneel hetzij financieel, en je wil geen enkel risico lopen dan doe je er goed aan om hun weides wolfproof te maken, bij pony’s wordt dit best standaard gedaan.

Bij runderen zijn het vooral de jonge kalveren die het grootste risico lopen. In Duitsland werden vorig jaar 127 runderen slachtoffer van een wolvenaanval, goed voor 4 % van de schade toegebracht aan vee. In de meerderheid van de gevallen ging het om kalveren die jonger waren dan 2 weken. Koeien niet buiten laten kalveren zal dus al een groot deel van het risico verminderen. Gezonde volwassen runderen in een kudde zijn in staat om wolven op afstand te houden en de wat oudere kalveren te beschermen. Wolven zijn steeds op zoek naar zwakke dieren die een gemakkelijke prooi kunnen vormen, zieke of verzwakte runderen vormen dus wel een risico.

Het is niet nodig om overal waar wolven zich vestigen alle weides met koeien wolfproof te gaan afrasteren. Het risico kan geval per geval ingeschat worden. De meeste wolven laten runderen links liggen, maar als een individu geleerd heeft om succesvol runderen aan te vallen, dan moeten alle weides beveiligd worden in het gebied waar een dergelijk individu zich vestigt, om te vermijden dat dit gedrag aangeleerd wordt aan een volledige roedel.

 

Meer lezen?

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}