Nieuwsbrief februari 2022

Amerikaanse stierkikker breidt leefgebied uit naar Limburg

Om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen op te volgen, voerde het INBO in opdracht van de gemeente Ham een eDNA-screening uit in de omgeving van het natuurgebied De Rammelaars. In 6 van de 15 onderzochte vijvers bleek aanwezigheid van Amerikaanse stierkikker. Vestiging van deze invasieve exotische kikkersoort was tot vandaag enkel met zekerheid bekend in de provincie Antwerpen.

De Amerikaanse stierkikker kon zich sinds 2000 vestigen in Vlaanderen, waarschijnlijk via uitzettingen in tuin- en natuurlijke vijvers. Sindsdien breidde deze kikker van formaat zijn leefruimte in de provincie Antwerpen uit over tientallen kilometers en honderden vijvers, voornamelijk in de vallei van de Grote Nete. De vraatzucht van deze invasieve exoot gecombineerd met de afwezigheid van natuurlijke vijanden heeft een enorme impact op inheemse soorten. Bijkomend wordt gevreesd dat de kikker ziektekiemen verspreidt die schadelijk zijn voor onze inheemse amfibieën. Om de verdere verspreiding in Vlaanderen een halt toe te roepen, werden sinds 2012 verschillende uitroeiingscampagnes opgestart. Eén daarvan is het LIFE 3n-bullfrog project, waarin een geïntegreerde aanpak centraal staat.

Sinds kort groeide het vermoeden dat stierkikker ook in de provincie Limburg voet aan de grond had gezet. Dat vermoeden konden we met dit onderzoek bevestigen. Voorlopig gaat het nog maar om enkelingen, waarschijnlijk uitwijkelingen van de grote stierkikkerpopulatie rond Balen. Die kunnen langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Limburg terecht zijn gekomen.

Op basis van deze bevindingen gaat de provincie Limburg bijkomende middelen vrijmaken voor verdere screening en de opstart van een intensief bestrijdingsprogramma. Het Life-project zal dit coördineren. Hiermee wil men de definitieve vestiging en uitbreiding van deze invasieve exoot in Limburg koste wat het kost voorkomen. Deze aanpak is dan ook een mooi voorbeeld van een early-detection-rapid-response systeem in de praktijk, en hoe eDNA-analyse hierin een sleutelrol kan spelen.

Rein Brys, Teun Everts en Sabrina Neyrinc

Foto boven: stierkikker (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}