Nieuwsbrief februari 2022

Naar een onderbouwd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij bracht het INBO de beschikbare, voor het beheer relevante kennis over de Chinese wolhandkrab in kaart. We weten intussen al veel over de soort, maar er blijven nog enkele vragen. Onderzoekers en waterloopbeheerders gaan hiermee nu verder aan de slag om het toekomstige beheer van wolhandkrab te verbeteren.

De Chinese wolhandkrab werd zo’n negentig jaar geleden voor het eerst in Vlaanderen gevonden. Sindsdien kende de populatie zijn ups en downs. Vandaag is deze zoetwaterkrab goed gevestigd in de waterlopen van het binnenland. Haar massale voorkomen doet de bezorgdheid rijzen over een negatieve impact op de waterinfrastructuur (bv. oeverstabiliteit) en het overige waterleven (bv. waterplanten). Tegelijk kent de soort een unieke ecologie, waarbij nieuwe dieren vanuit de zee naar het binnenland trekken. Dit laat de mogelijkheid om dieren op een passieve, selectieve en milieuvriendelijke wijze uit rivierbekkens te weren met gespecialiseerde vallen.

Bram D’hondt

Meer lezen: D’hondt B, Van Wichelen J, Adriaens T (2021). Een kennisoverzicht van de Chinese wolhandkrab: naar een geïnformeerd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (58). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: wolhandkrabben botsen tijdens de migratie op een stuw (foto INBO).

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}