Nieuwsbrief februari 2022

Kunnen we met behulp van satellietbeelden de BWK actualiseren?

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventarisatie van de bodembedekking van Vlaanderen. De kaart visualiseert de biologische waarde van het landschap op een overzichtelijke wijze. De focus ligt hierbij op vegetaties en kleine landschapselementen. Het is de enige structurele inventaris van de biotopen in Vlaanderen en wordt daarom breed gebruikt als referentiekader in het natuur- en vergunningenbeleid.

Om de bruikbaarheid van de BWK te blijven garanderen voor heel Vlaanderen, is het goed dat de kaart gebiedsdekkend en frequent geactualiseerd wordt. De inzet van karteerders op het terrein vraagt echter veel tijd en middelen. We zoeken daarom naar nieuwe, innovatieve monitoringstechnieken voor de kartering. Remote sensing is er daar een van.

Het INBO zet met remote sensing vooral in op de detectie van verandering. We onderzoeken of we op vrij beschikbare satellietbeelden grote veranderingen in het landschap kunnen waarnemen. Op die plaatsen is gericht veldwerk voor het updaten van de BWK het meest aangewezen.

Het INBO ondersteunt of ondersteunde een aantal projecten rond veranderingsdetectie met satellietbeelden:

Voor meer informatie of suggesties: Stien Heremans

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}