Nieuwsbrief februari 2022

Indicator in de kijker: Trend broedvogels van de kust

De indicator ‘trend broedvogels van de kust’ toont de evolutie van het aantal broedende sternen en meeuwen langs de Vlaamse kust in de periode 1985-2021.

De populatie kustbroedvogels maakte in die periode sterke veranderingen door, zowel naar soortensamenstelling als aantallen en verspreiding.

In de periode 2004-2014 zagen we een sterke daling van de aantallen. Dat kwam door de achteruitgang van kokmeeuw, dwergstern, visdief en grote stern. Vanaf 2014 daalde ook het aantal zilver- en kleine mantelmeeuwen. Dat jaar vormt met een totaal van 3122 broedparen een dieptepunt in de tellingen. Daarna was er weer een toename, maar het aantal broedparen van de meeste soorten blijft sindsdien op een laag niveau. Alleen bij visdief treedt herstel op door de aanleg van nieuwe broedeilanden en bescherming tegen vossen.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Foto boven: visdief (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}