Nieuwsbrief juli 2021

Get on #BOARD21

#BOARD21 staat voor “Be Open about Animal Research Day”. Deze open-communicatie-dag over het gebruik van proefdieren is een initiatief van de European Animal Research Association (EARA). Samen met andere Belgische onderzoeksinstellingen onderschreef het INBO de doelstelling om openlijk over het gebruik van proefdieren te communiceren.

INBO en proefdieren, een rare combinatie? Het overgrote deel van onze dierproeven gebeurt met wilde dieren in het veld, bijvoorbeeld het zenderen van patrijzen of vissen. In dat opzicht wijken we dus af van het klassieke beeld van proefdieren in een laboratorium. Toch zijn ook wilde dieren als proefdier in de wetgeving opgenomen. Gebruik je (wilde) dieren voor wetenschappelijk onderzoek en ervaren deze evenveel of meer pijn dan bij een speldenprik, dan voer je volgens de wet een dierproef uit, afgezien van enkele uitzonderingen.

In het veld zijn de dieren en de omstandigheden moeilijker te controleren en op te volgen dan in het labo. Maar we doen ons uiterste best om het welzijn van de dieren te garanderen. Elke aanvraag voor een dierproef wordt grondig geëvalueerd door onze ethische commissie. De klassieke 3 V’s (vermindering, vervanging en verfijning) komen hierbij aan bod, maar evengoed nemen we de proefopzet onder de loep. Allemaal met één doel voor ogen: het ongemak voor de dieren zoveel mogelijk beperken.

Onze onderzoeksresultaten dragen bij tot een betere kennis en behoud van wilde dieren en tot een beter inzicht in mogelijke conflicten tussen mens en wilde fauna. Op die manier helpt dit onderzoek mee aan het behoud van deze soorten.

Wil je graag meer weten over dierproeven aan het INBO, bekijk dan onze webpagina.

Kristof Baert

Beeld boven: zender inbrengen bij een fint (foto INBO)

 Animal Research Day logo

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}