Nieuwsbrief juli 2021

INBO in Europa - EU-Biodiversiteitsstrategie en Horizon Europe

De onderzoeksagenda 2020-2024 van het INBO is samengevat in de Position Paper. We werken in vele domeinen: van invasieve soorten tot natuurlijk kapitaal, in aquatische en terrestrische omgevingen, van zeevogels tot bodembiodiversiteit, en zoveel meer. Met ons onderzoek willen we het beleid wetenschappelijk ondersteunen, zowel op Vlaams, nationaal als Europees niveau. Met partners binnen Europa werken we toe naar een gezamenlijk doel voor de komende tien jaar: de EU-Biodiversiteitsstrategie 2030 “Bringing Nature Back into our Lives”.

Waar onze eigen middelen niet voldoen, zoeken we externe financiering via het Eigen Vermogen van het INBO. De Europese Commissie ondersteunt onderzoekers om mee de basis te leggen voor deze strategie. Dit gebeurt onder meer door middel van het Horizon Europe Programma. Via deze Europese financiering kunnen we kennis uitwisselen én gezamenlijk onderzoeksuitdagingen aanpakken. Dit is nodig gezien de omvang van de uitdagingen die op ons afkomen in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen. In de volgende nieuwsbrieven lichten we graag onze Europese samenwerkingen toe.

Veronique Adriaenssens

Banner EU 2030 Strategy

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}