Nieuwsbrief juli 2021

Een nieuwe Rode Lijst van dagvlinders

Rode Lijsten bepalen hoe groot de kans op uitsterven van een soort is in een bepaalde regio. Ze zijn zo een belangrijke graadmeter voor het natuurbeleid. Vlaanderen heeft een lange traditie in het opmaken van Rode Lijsten. Dagvlinders zijn de eerste soortengroep waarvoor al een derde Rode Lijst werd opgemaakt, na de lijsten in 2001 en 2011.
In totaal evalueerden we 75 soorten voor deze nieuwe Rode Lijst. Hiervan zijn 20 soorten Regionaal Uitgestorven, 3 Ernstig Bedreigd, 7 Bedreigd, 9 Kwetsbaar en 2 Bijna in Gevaar. De overige 34 soorten zijn Momenteel niet in Gevaar.

Op het eerste gezicht lijken de dagvlinders in Vlaanderen het beter te doen dan bij de vorige Rode Lijst. De “verbetering” is te danken aan enkele sterk toenemende nieuwkomers (bv. scheefbloemwitje) en aan de toename van enkele typische bossoorten (bv. grote weerschijnvlinder). Ook enkele voorheen zeldzame graslandsoorten doen het nu merkelijk beter (bv. kleine parelmoervlinder). Anderzijds gaan vroeger vrij algemene graslandsoorten verder achteruitgaan (bv. argusvlinder). Bij dagvlinders van heidebiotopen is geen beterschap merkbaar (bv. gentiaanblauwtje en heivlinder). Opvallend blijft de achteruitgang van de kleine vos. Dit was vroeger een zeer algemene verschijning in de Vlaamse tuinen, maar nam de laatste 10 jaar met maar liefst 99% af!

Dirk Maes, Marc Herremans (Natuurpunt), Pieter Vantieghem (Vlinderwerkgroep Natuurpunt), Wim Veraghtert (Natuurpunt), Ilf Jacobs (Natuurpunt), Maxime Fajgenblat (KULeuven) & Hans Van Dyck (UCLouvain)

Meer lezen?

Beeld boven: Kleine vos (foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}