Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief feb 2022

Naar een onderbouwd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

Op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij bracht het INBO de beschikbare, voor het beheer relevante kennis over de Chinese wolhandkrab in kaart. We weten intussen al veel over de soort, maar er blijven nog enkele vragen. Onderzoekers en waterloopbeheerders gaan hiermee nu verder aan de slag om het toekomstige beheer van wolhandkrab te verbeteren.

Advies in de kijker: Bestrijdings- en beheeropties voor watercrassula

De inrichters en beheerders van het Biscopveld in Wingene, Beernem, Oostkamp en Ruiselede stelden de aanwezigheid van watercrassula vast in een aantal plassen. Ze vroegen aan het INBO hoe ze deze invasieve plant het best bestrijden of beheersen.

Save the date!

Op 4 oktober stellen enkele onderzoekers van het INBO hun onderzoek rond herintroducties voor, en duiden beleidsmedewerkers van Natuur en Bos ook de juridische aspecten ervan. Daarnaast komen diverse onderzoekers maar ook professionelen en vrijwilligers uit het veld hun ervaring met ons delen. Een niet te missen dag dus voor wie meer te weten wilt komen over wat er allemaal komt kijken bij herintroducties en translocaties.

Kunnen we met behulp van satellietbeelden de BWK actualiseren?

Om de bruikbaarheid van de BWK te blijven garanderen voor heel Vlaanderen, is het goed dat de kaart gebiedsdekkend en frequent geactualiseerd wordt, maar de inzet van karteerders op het terrein vraagt veel tijd en middelen. We zoeken daarom naar nieuwe, innovatieve monitoringstechnieken voor de kartering. Remote sensing is er daar een van.

Een nieuwe Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen

In functie van de nieuwe Rode Lijst beoordeelden we 62 libellensoorten. Van die 62 zijn er 7 ernstig bedreigd, 4 bedreigd, 4 kwetsbaar, 1 bijna in gevaar en 43 momenteel niet in gevaar. De Rode-Lijstsoorten zijn die soorten die behoren tot de categorieën ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Dat zijn er 15

Nederlandse otter in Oost-Vlaanderen

Sinds december 2019 wordt geregeld dezelfde otter gespot langs de Moervaart en de Durme in Lokeren en Waasmunster. Uit genetische analyse blijkt dat deze otter met als bijnaam “Mijnheer Eenoog” uit het noorden van Nederland komt. Hoewel van otters al langer bekend is dat ze over grote afstanden kunnen migreren, is dit toch uitzonderlijk.

Uitbreiding van het Zwin verhoogt de overstromingsdynamiek

Sinds 2016 volgt het INBO het oppervlakte- en grondwaterpeil op in het Zwin in functie van de uitbreiding in 2019. Bedoeling is om na te gaan wat de effecten zijn van de verbreding en verdieping van de hoofdgeul en de uitbreiding van het Zwin. Uit de tijdreeksen van 20 peilbuizen leiden we veranderingen af in duur en frequentie van overspoeling door de zee.

Amerikaanse stierkikker breidt leefgebied uit naar Limburg

Om de de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen op te volgen, voerde het INBO in opdracht van de gemeente Ham een eDNA-screening uit in de omgeving van het natuurgebied De Rammelaars. In 6 van de 15 onderzochte vijvers bleek aanwezigheid van Amerikaanse stierkikker. Vestiging van deze invasieve exotische kikkersoort was tot vandaag enkel met zekerheid bekend in de provincie Antwerpen.

Indicator in de kijker: Trend broedvogels van de kust

De populatie kustbroedvogels maakte in de periode 1985-2021 sterke veranderingen door, zowel naar soortensamenstelling als aantallen en verspreiding. In de periode 2004-2014 zagen we een sterke daling van de aantallen. 2014 vormt met een totaal van 3122 broedparen een dieptepunt in de tellingen. Daarna was er weer een toename, maar het aantal broedparen van de meeste soorten blijft sindsdien op een laag niveau. Alleen bij visdief treedt herstel op.

INBO doet mee aan de Vlaamse Waterdagen

De waterkwaliteit is de laatste decennia sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nodig willen we de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water halen. Daarom bundelen tal van partners uit de Vlaamse watersector de krachten. We willen in de weken rond Wereldwaterdag met verschillende activiteiten in en langs het water het bewustzijn vergroten.

Het INBO organiseert een rondleiding in zijn Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna en informatieve momenten op het terrein rond het visbestand in de Schelde in Antwerpen en de vismigratie in Rotselaar, Nieuwpoort en Oostende.