Nieuwsbrief December 2021

Eerste LifeWatch biodiversity day over biologging en camera trapping

Op 28 oktober had de allereerste LifeWatch biodiversity day plaats. Dit evenement bracht wetenschappers, beleidsmakers, burgers en industrie samen rond het centrale thema ‘Biologging & camera trapping’. Deze technologie maakt het mogelijk om dieren en hun gedrag van op afstand te volgen. Dit geeft een nieuwe dimensie aan biodiversiteitsonderzoek. Specialisten uit binnen- en buitenland vertelden hoe deze technologie een revolutie betekende voor hun werk. De presentaties staan op de website van LifeWatch Belgium.

Presentaties door INBO-wetenschappers

  • Building a bird tracking network through science, citizens and mobile phones (Eric Stienen)
  • CATREIN, the camera trap snowball effect (Jim Casaer)
  • Spatio-temporal movement behaviour as the fundamental basis for applied management (Pieterjan Verhelst, UGent/INBO with input from Jim Casaer, INBO & Eric Stienen, INBO)

Beeld boven: Eric Stienen aan het woord, foto VLIZ Afdeling Hydraulica (Dehandschutter, Ine)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}