Nieuwsbrief December 2021

Gestructureerde besluitvorming als basis voor het adaptief grofwildbeheer in het Drongengoed

Damherten en reeën kunnen spotten is voor veel mensen een extra reden om het Drongengoed te bezoeken. Tellingen tonen aan dat beide soorten de laatste tien jaar sterk toenemen in dit gebied. Dat is leuk voor de bezoekers, maar zorgt tegelijk voor een toenemende druk op het domein en zijn omgeving. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid vroeg het INBO hoe ze hier in de toekomst het best mee kan omgaan.

Om tot een beheervisie te komen die met alle noodzakelijke elementen rekening houdt, gebruikten we “Gestructureerde Besluitvorming”. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode deelt het beslissingsproces op in verschillende stappen.

  • In een eerste stap brachten we de mogelijke doelstellingen voor het grofwildbeheer in het Drongengoed in kaart. Vervolgens evalueerden we die samen met lokale belanghebbenden. Deze groep bestond, naast Natuur en Bos en Defensie, uit de gemeenten, wildbeheereenheden, de lokale Natuurpunt-afdeling en plaatselijke vrijwilligersorganisaties.
  • In een tweede stap voegden we mogelijke beheermaatregelen samen in 15 beheerstrategieën. We gingen na in welke mate deze beheerstrategieën de gekozen doelstellingen ondersteunen. Deze oefening bespraken we opnieuw met de belanghebbenden.
  • Het resultaat van dit proces vormde de basis voor de beheerkeuze door Natuur en Bos zelf. Ze kozen voor een mix van zowel preventieve maatregelen als actief populatiebeheer van damhert en ree.
  • Monitoring en terugkoppeling van de resultaten naar de beheerders en belanghebbenden vormen de logische vierde stap van een adaptief, wetenschappelijk onderbouwd beheer van de grofwildpopulaties in Drongengoed.

Jim Casaer

Meer lezen? Casaer, J., Boone, N., Neukermans, A., Vercammen, J., Pallemaerts, L., Adriaens, T., Huysentruyt, F. (2021). Basisrapport voor de wetenschappelijke onderbouwing van beheerkeuzes voor grofwild in het Drongengoed. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.39649791

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}