Nieuwsbrief December 2021

Natuurindicatoren 2021

2020 was een belangrijk scharnierjaar voor het mondiale en het Europese biodiversiteitsbeleid. Het jaarlijkse indicatorenrapport vervingen we vorig jaar daarom door een omvangrijk toestand- en trendrapport over de biodiversiteit. Voor verschillende natuurindicatoren was het cijfer van 2020 toen al beschikbaar, voor andere nog niet. Dat kan u nu voor een veertigtal prioritaire Vlaamse natuurindicatoren terugvinden in het rapport van 2021.

Wat mag u verwachten voor 2022? Naar aanleiding van de nieuwe Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 willen we de bestaande set van natuurindicatoren herzien. Bedoeling is om de indicatoren zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelen van het Europese en Vlaamse beleid voor het volgende decennium. In de hoofdlijnen van dit indicatorenrapport schetsen we alvast waarvan Europa en Vlaanderen de volgende tien jaar werk willen maken.

Lieve Vriens

De totale set aan indicatoren is beschikbaar op de INBO-website.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}