Nieuwsbrief December 2021

Wat weten we na 25 jaar natuurontwikkeling- en beheer in de duinen?

Begin oktober organiseerde het INBO een studiedag rond kust- en duinbeheer:

  • Sam Provoost schetste de landschappelijke veranderingen in de duinen. Naast verstruweling en verbossing van duingraslanden en duinvalleien brengt ook klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee.
  • Dries Bonte van de UGent nam het faunabeheer onder de loep en benadrukte het belang van interacties, populatiedynamiek en landschapsconnectiviteit.
  • Jean Louis Herrier van Natuur en Bos schetste het belang van onder meer het Duinendecreet, de Europese wetgeving, de ecosysteemvisie op het natuurbeleid en beheer van de duinen.
  • Marc Leten gaf vanuit zijn uitgebreide praktijkervaring een overzicht van successen van en problemen bij het beheer van onze duingebieden.
  • Koen Verschoore benadrukte de onmisbare rol van de vrijwilligers in het beschermen en beheren van onze duinen.

In de namiddag bekeken we in het Westhoekreservaat de effecten van enkele beheermaatregelen. Het INBO wil in de toekomst meer inzetten op deze vorm van kennisdeling onder meer via een kennisplatform natuurbeheer.

Heidi Demolder

Meer lezen? Provoost S., Van Gompel W. & Vercruysse E. (2020). Beheerevaluatie kust. Eindrapport 2015-2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.18039583

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}