Nieuwsbrief december 2022

BioAgora gelanceerd

Op 10 november 2022 lanceerden 22 partners uit 13 landen het nieuwe Horizon Europe-project BioAgora. Alternet (the European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services), dat sinds 2014 wordt geleid door het INBO, nam het initiatief om haar lid-instituten te mobiliseren voor het opmaken van een proposal. Een van de Alternet-leden, SYKE (het Finnish Environment Institute), neemt de coördinatie op zich en INBO is een van de partners. Het project ontwerpt een architectuur en functionaliteiten voor een Europese ‘Science Service for Biodiversity’. Deze ‘Science Service’ wordt de wetenschappelijke pijler van het EU Knowledge Centre for Biodiversity dat ondergebracht is bij het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Doel is om met een versterkte wetenschappelijke inbreng de transitie te ondersteunen die nodig is voor de realisatie van de EU Green Deal en de EU Biodiversiteitsstrategie.

Het BioAgora-project zal bouwen op het gehele Europese landschap van biodiversiteitswetenschap en kennis laten doorstromen naar de Europese instellingen en de ruimere samenleving. BioAgora zal een functionele en responsieve Science Service afleveren, en zal ook terugkoppelen inzake kennisleemten.

Het INBO is betrokken bij de uitwerking van testcases rond kennisuitwisseling tussen wetenschap en beleid. In een eerste fase komen volgende thema’s aan bod: (1) bestuiving, (2) zoetwater, (3) urban nature based solutions en (4) interacties tussen de EU Biodiversiteitsstrategie en de Conventie Biologische Diversiteit. De focus ligt op knelpunten bij de uitvoering van de EU-Biodiversiteitsstrategie. Het INBO zal ook bijdragen aan horizon scanning en aan capaciteitsontwikkeling om de Science Service te voeden.

Myriam Dumortier en Maurice Hoffmann

 

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}