Nieuwsbrief december 2022

Indicator in de kijker: Aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen

De rosse stekelstaart is een Noord-Amerikaanse eend waarvan in de jaren 1940 zeven exemplaren geïmporteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Uit ontsnapte en vrijgelaten dieren ontstond sinds de jaren 1960 een verwilderde populatie. Deze breidde zich uit over heel West-Europa. De rosse stekelstaart vormt door hybridisatie een grote bedreiging voor de zeldzame Europese witkopeend. Daarom is er een Europees actieplan om de rosse stekelstaart binnen het Europese grondgebied uit te roeien.

Deze invasieve eend is in Vlaanderen voor het eerst waargenomen in 1979. Sindsdien wordt het aantal overwinterende rosse stekelstaarten opgevolgd. Deze indicator toont de evolutie. Het aantal overwinterende eenden wordt berekend op basis van maandelijkse tellingen van oktober tot en met maart. Het maandmaximum is de som van de maxima per maand en per telgebied.

De jarenlange bestrijding loont:  in de winter van 2021-2022 was in Vlaanderen nog slechts een handvol vogels aanwezig. Toch blijft bestrijding nodig omdat uit enkele individuen een zeer grote populatie rosse stekelstaarten kan groeien.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: Witkopeend (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}