Nieuwsbrief december 2022

Scholeksters blijken exotenjagers in de Zeeschelde

We publiceerden zopas het nieuwe jaarlijkse verslag over de toestand en de evoluties in de Zeeschelde. Dit rapport is  een vinger-aan-de-pols over de gezondheid van de habitats en de biologische diversiteit van de rivier. 

Bijzondere vaststelling is de opmars van de scholekster in de Beneden-Zeeschelde. De oorzaak vonden we snel in de datasets:  de recent opgedoken brakwaterkorfschelp. Deze uitheemse soort zorgt voor veel extra voedsel voor de scholekster, die zich ontpopt tot een exotenjager langs de boorden van de rivier.

Andere opvallende resultaten uit het rapport:

  • Voor het eerst werd, op basis van voorgaand onderzoek, becijferd hoeveel oppervlakte ecologisch waardevol laagdynamisch waterhabitat aanwezig is in de Beneden-Zeeschelde. Hieruit blijkt dat 223 ha of (slechts) 8.5% van de geul voldoet aan de voorwaarden. Deze zones verdienen in de toekomst bijzondere aandacht  naar behoud en beheer. 
  • 2020 bleek een succesjaar voor de aasgarnaal: een nooit geziene hoeveelheid ontwikkelde zich in de Beneden-Zeeschelde. Ze zijn voedsel voor juveniele vis en garnalen!
  • De aantallen overwinterende watervogels langs de oevers van de Zeeschelde blijven verder afnemen, zij het lichtjes. Die afname wordt echter gecompenseerd door de toename van de vogelaantallen in de natuurontwikkelingsgebieden van het geactualiseerde Sigmaplan. Ook voor de broedvogels blijken de nieuwe Sigmagebieden al belangrijke bijdragen te leveren, maar de aantallen worden nog niet gehaald. Een verdere uitvoering van het Sigmaplan is noodzakelijk hiervoor.        

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen: Van Ryckegem, G., Vanoverbeke, J., Van de Meutter, F., Vandevoorde, B., Mertens, W., Mertens, A., Van Braeckel, A., Smeekens, V., Thibau, K., Bezdenjesnji, O., Buerms, D., De Regge, N., Hessel, K., Lefranc, C., Soors, J., Van Lierop, F. (2022). MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2021. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2022 (Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2022 (26)). Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 10.21436/inbor.85928183 D/2022/3241/290

Beeld boven: brakwaterkorfschelpen (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}