Nieuwsbrief december 2022

Niet alle politieke visies leiden naar een leefbare omgeving

Modelleren hoe de toekomst er kan uitzien voor Europa, dat gebeurt al op grote schaal. Het IPBES (zowat het IPCC voor biodiversiteit) heeft uit al deze studies zes grote scenario’s voor een “plausibele toekomst” gepuurd, noem het maar wegen die we met de Europese politiek in kunnen slaan. Niet elke toekomst ziet er echter even fraai uit voor mens noch natuur. 

Recent hebben wetenschappers, waaronder van het INBO, aangetoond dat er eigenlijk maar twee leefbare opties zijn waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en natuurdoelstellingen gehaald worden. Deze twee scenario's zetten beiden in op duurzaamheid, maar verschillen in de mate van internationale samenwerking. Beiden leiden tot een zevenvoudige toename van winsten uit natuurlijk kapitaal.

Het slechte nieuws is dat de vier andere scenario’s desastreuze gevolgen voorspellen. Politieke keuzes die vertrekken van een blind vertrouwen in technologie, vrijere markten, regionale competitie en… voortdoen zoals we bezig zijn, zal door vernietiging van ons natuurlijk kapitaal leiden tot een vervijfvoudiging van maatschappelijke kosten. 

Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat niet elke politieke visie nog kan leiden tot een leefbare wereld. Tegelijk is het hoopgevend dat de juiste keuzes wél leiden tot grote maatschappelijke winsten. Stof tot nadenken voor zowel de beleidsmakers als de kiezers...

Sander Jacobs, Jomme Desair, Anna Heck

Meer lezen: Jacobs, S.; Santos-Martín, F.; Primmer, E.; Boeraeve, F.; Morán-Ordóñez, A.; Proença, V.; Schlaepfer, M.; Brotons, L.; Dunford, R.; Lavorel, S.; Guisan, A.; Claudet, J.; Harmáčková, Z.V.; Liekens, I.; Hauck, J.; Kok, K.; Zinngrebe, Y.; Pedde, S.; Czúcz, B.; Solidoro, C.; Cantele, M.; Rixen, C.; Heck, A.; Desair, J.; Plieninger, T.; Harrison, P.A. Transformative Change Needs Direction. Sustainability 2022, 14, 14844. https://doi.org/10.3390/su142214844

Meervoudige waarden van natuur in de tijd

De waarde van natuur die gewonnen wordt of verloren gaat ten opzichte van de huidige situatie voor de verschillende scenario's gedefinieerd door het IPBES.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}