Nieuwsbrief december 2022

Watervlakken 1.2: het stilstaandwaterlandschap in kaart

Watervlakken 1.0 was in 2018 de eerste gegeorefereerde kaartlaag van alle stilstaande wateren in Vlaanderen. Omdat het landschap steeds in verandering is, werken we de kaart elke twee jaar bij. Inmiddels zijn we toe aan de derde versie (1.2).

Het nieuwe bestand omvat 93.135 polygonen, bijna 4.500 meer dan de vorige versie. Aan de hand van orthofoto’s van 2019, 2020 en 2021 en het digitaal terreinmodel Vlaanderen herbekeken we systematisch nagenoeg een kwart van Vlaanderen. Ook in het overige deel van  Vlaanderen werden aanpassingen doorgevoerd. Dat gebeurde aan de hand van nieuwe informatie. Bijna 5.500  polygonen werden toegevoegd aan de kaartlaag, dit zijn hoofdzakelijk nieuw aangelegde poelen en vijvers. Ook verdwenen ongeveer 1.000 watervlakken uit het landschap.

 Watervlakken 1.2 bieden we aan als shape-, GML- en geopackagebestand en kan je bekijken en downloaden via de catalogus van Geopunt (zoekterm ‘Watervlakken - versie 1.2’). De kaart is ook beschikbaar via Zenodo. Het begeleidende rapport biedt de nodige achtergrondinformatie. Suggesties voor verdere aanvullingen en verbeteringen blijven welkom via het meldpunt watervlakken@inbo.be.

Kevin Scheers, An Leyssen, Vincent Smeekens, Carine Wils, Jo Packet & Luc Denys. 

Meer lezen: Scheers K., Smeekens V., Wils C., Packet J., Leyssen A. & Denys L. (2022). Watervlakken versie 1.2: polygonenkaart van stilstaand water in Vlaanderen. Uitgave 2022. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (31). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Beeld boven: Lozerheide (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}