Nieuwsbrief juli 2023

Het verhaal van 25 jaar hamsterbescherming in Nederland

Het gaat niet goed met de Europese hamster. Dit ernstig bedreigde knaagdier heeft een sterke voorkeur voor graanakkers of akkers met luzerne. Deze percelen bieden de soort dekking en voedsel in het voortplantingsseizoen. De intensivering van de landbouw heeft er, samen met andere factoren, voor gezorgd dat de populatiegrootte en het verspreidingsgebied van de soort sterk afnamen in de tweede helft van de 20e eeuw .

De soort is ernstig bedreigd, zeker in het westelijk deel van zijn verspreidingsgebied. In het begin van de jaren 2000 was het in Nederland dan ook duidelijk dat er nood was aan een kweek- en herintroductieprogramma. Tussen 1997 en 2022 zijn door onderzoek en evaluatie ook andere essentiële beschermingsmaatregelen ontwikkeld en geoptimaliseerd. Deze maatregelen richten zich op het verhogen van de populatiegrootte, en de habitatkwaliteit en -kwantiteit van de soort.

Het INBO bestudeerde de toestand van de hamster in Nederland op vraag van Provincie Limburg (NL). Het rapport beschrijft 25 jaar actieve bescherming van de hamster in Nederland, en biedt ook inzicht in hoe de bescherming van de hamster er in de toekomst uit moet zien.

Sanne Van Donink, Kristof Baert

Meer lezen: Van Donink S, Baert K. (2023). De Europese hamster (Cricetus cricetus) in Nederland - Evaluatie van 25 jaar hamsterbescherming en -beleid. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 10.21436/inbor.93612311

 

Beeld boven: Europese hamster (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}