Nieuwsbrief juli 2023

Burgerwetenschap voor invasieve soorten: een praktische gids voor initiatiefnemers van projecten

De COST-actie Alien-CSI maakte een praktische handreiking om initiatiefnemers te helpen bij het opzetten van citizenscience-projecten over uitheemse soorten. De doelgroep van de gids zijn NGO’s, onderzoekers, beleidsmakers, vrijwilligersgroepen, medewerkers van overheidsinstanties, project- en natuurbeheerders, docenten en het grote publiek. Het document biedt een overzicht van aspecten waarmee je best rekening houdt bij het opstarten of uitvoeren van citizenscience-projecten.

De gids gaat specifiek in op wat belangrijk is bij het opzetten en uitvoeren van projecten over invasieve soorten en bevat aanbevelingen voor:

  • het betrekken van je doelgroep
  • het plannen en ontwerpen van je project
  • het verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van je gegevens
  • het uitvoeren van analyses
  • het evalueren van je projectresultaten.

Scivil en het kenniscentrum Citizen Science Vlaanderen werkten mee aan de publicatie.

Gegevens verzameld via burgerwetenschap zijn een cruciale bron van informatie voor het beleid, en helpen bij de besluitvorming en het beheer van invasieve soorten over de hele wereld. Het betrekken van het publiek vormt een kostenefficiënte aanpak voor toezicht op invasieve soorten en de uitvoering van onderzoek op grote ruimtelijke schaal en over lange perioden. Publieksparticipatie speelt ook een belangrijke rol bij bewustmaking en creëert leermogelijkheden.

Tim Adriaens , Lien Reyserhove


Meer lezen: AlienCSI. (2023). Using citizen science with alien species: a practical guide for project initiators. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7521429

brochure_binnenin

Beeld boven: DUNIAS

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}