Nieuwsbrief juli 2023

Langetermijndoorrekening ECODYN voor balans natuurbeheer en hoogwaterveiligheid in Gemeenschappelijke Maas

De Gemeenschappelijke Maas is een belangrijk gebied in Vlaanderen voor het behalen van de Europese habitatdoelen voor onder andere zachthout- en hardhoutooibossen. De ontwikkeling van deze habitats kan echter een verruwing van het winterbed veroorzaken met gevolgen voor de hoogwaterveiligheid. Natuur en Bos vroeg om een langetermijnvoorspelling van de ecotoopontwikkeling aan de Gemeenschappelijke Maas te berekenen voor de werkgroep Langetermijnbeheer van de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM). Voor dit soort van voorspellingen maken we gebruik van het op het INBO ontwikkelde ECODYN-model.

ECODYN staat voor ‘ecologische dynamiek’, het is een ecotoopvoorspellingsmodel van een riviersysteem opgemaakt binnen de geïntegreerde onderzoeksaanpak van het Grensmaasproject. Het brengt de drie drijvende rivierdynamiekelementen samen: morfologie, stroming en beheer. In ECODYN zijn een aantal ecologische processen in modules gegoten en geïntegreerd tot een ruimtelijk voorspellend model. Op basis hiervan schatten we de vestigings- en overlevingskansen in van soorten en populaties.

De ECODYN-voorspellingen in deze studie tonen aan dat begrazingsbeheer gecombineerd met gericht beheer van ooibossen de hoogwaterveiligheid én het halen van de Europese natuurdoelen kan garanderen. De volgende stap is om samen met natuur- en rivierbeheerders en belanghebbenden gebiedsspecifiek de juiste aanpak te bepalen, hiervoor is een decision support tool, Interreg EMfloodResilience, in de maak.

Alexander Van Braeckel & Merlijn Jocque

Meer lezen: Van Braeckel A. & Jocque M. (2023). Ecologische effecten van ingrepen en beheer op Europese natuurdoelen: Lange termijn doorrekening Grensmaas met ECODYN. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.91190882

Voorspelde bosontwikkeling

Voorspelling van de bosontwikkeling na 10 jaar na afgraving van een projectgebied langs de Grensmaas op de achtergrond de bosontwikkeling op de luchtfoto (google-earth) en een foto op het terrein

Beeld boven: bosontwikkeling (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}