Nieuwsbrief mei 2023

Advies in de kijker: natuurgebied op voormalig stort

In 2013 werd in Zonnebeke het natuurgebied Haneveld aangelegd op een voormalig stort. Negen jaar later wisselen bos, hooiland en ruigtes er elkaar af in dit 17 ha grote gebied. Bij de aanleg kreeg het stortmateriaal langs westelijke zijde een afdekking van 0,5 m klei met daar bovenop minstens 1 m teelaarde. De oostelijke helft werd afgedekt met 0,5 m klei, folieplaten van 2,5 mm en minstens 1,3 m voedselarme en humusloze bodem. Daarna zijn loofbomen en struiken aangeplant. Na 9 jaar is het plantgoed op beide delen goed geworteld maar het is ongewenst dat boomwortels tot op het stortmateriaal zouden doordringen of openingen maken waardoor neerslagwater kan insijpelen.

In dit advies behandelen we volgende vragen:

  • Zijn er al diepe wortels na 9 jaar?
  • Kunnen boomwortels door de gebruikte afdekkingen heen groeien?
  • Is hakhoutbeheer een manier om te vermijden dat de bomen diepe wortels maken?
  • Worden bepaalde boomsoorten beter preventief verwijderd?
  • Is de bewortelingslaag dik genoeg om oude bomen te dragen?

Lieve Vriens

>> Lees het integrale advies

(Foto boven: INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}