Nieuwsbrief mei 2023

Stel uw favoriete trendgrafiek samen

Het INBO beheert verschillende meetnetten om de toestand en trend van de Vlaamse natuur op te volgen. Denk hierbij aan de watervogeltellingen en de algemene broedvogelmonitoring. Sinds een paar jaar volgen we een aantal prioritaire planten- en diersoorten op via meetnetten.be

Elk meetnet levert jaarlijks metingen van meerdere locaties en/of tijdstippen. Die gegevens vatten we samen tot een jaarlijkse toestand. Een trend beschrijft hoe deze toestand wijzigt in de tijd. Omdat alle individuen van een soort gelijktijdig tellen in heel Vlaanderen meestal onbegonnen werk is, zijn de opgetekende toestand en trend echter geen exacte cijfers maar schattingen gebaseerd op een steekproef. We gebruiken daarom statistiek om de onzekerheid te bepalen op de toestand en trend.

Om als lezer een trend correct te kunnen duiden, is kennis van de bijbehorende onzekerheid belangrijk. We zijn daarom op zoek naar een eenvoudige trendgrafiek die een correcte interpretatie mogelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek.

Feedback van onze gebruikers is hierbij cruciaal. Stel daarom uw favoriete trendgrafiek samen aan de hand van zeven vragen. We stellen nog een tiental extra vragen om een idee te krijgen over het profiel van de gebruiker. De bevraging neemt niet meer dan 15 minuten van uw tijd in beslag.

Thierry Onkelinx

>> Ik neem deel aan de enquête

(Foto boven: Shutterstock)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}