Nieuwsbrief mei 2023

Eerste actie tegen de invasieve marmerkreeft in Vlaanderen

In maart 2022 werd in de vijver van het Normandpark in Middelkerke een populatie marmerkreeften aangetroffen. De vrouwtjes van deze rivierkreeft planten zich voort zonder dat er mannetjes aan te pas komen. Het dier vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, en staat daarom op de Europese Unielijst van zorgwekkende, invasieve exoten. In Vlaanderen is de kreeft tot nu toe maar op een paar plaatsen waargenomen.

Uit vrees voor verspreiding naar de polderwaterlopen besloot het gemeentebestuur van Middelkerke om actief de populatie van marmerkreeften te beheren. Hiervoor werken ze samen met Natuur en Bos en het INBO. Er werd beslist om de vijver niet droog te leggen, maar om de populatie aan te pakken met een combinatie van intensieve afvangst en de introductie van predatoren zoals karper en kwabaal. De afvangst richt zich op het verminderen van volwassen, reproductieve dieren, terwijl de geïntroduceerde vissen voornamelijk op de juveniele rivierkreeften prederen.

De effectiviteit van de maatregel zal worden beoordeeld door het effect op de populatiedichtheid en de grootteklassen van de rivierkreeften te meten na elke interventie. Dit gezamenlijke initiatief vormt de eerste testcase in Vlaanderen naar het duurzaam beheer van invasieve rivierkreeften op locaties waar droogleggen geen optie is.

Frédérique Steen & Kevin Scheers

(Foto boven: mamerkreeft, foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}