Nieuwsbrief mei 2023

Indicator in de kijker: Rode Lijsten

Rode Lijsten geven aan hoe het gaat met soorten van een bepaalde soortengroep. Hoeveel soorten zijn in de loop van de voorbije eeuw uit Vlaanderen verdwenen? Hoeveel soorten zijn ernstig bedreigd of zijn momenteel niet in gevaar? Het opstellen van de Rode Lijsten gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria.

De indicator “Rodelijststatus per groep” toont de verdeling over de verschillende categorieën per soortengroep en voor het totaal van alle onderzochte soorten samen.

In 2023 is de Rode Lijst van de macro-nachtvlinders voor het eerst verschenen. Het gaat over meer dan 700 standvlinders. Dit brengt het totaal van onderzochte soorten op alle lijsten samen op 3671:

  • Van de 3671 soorten zijn er 244 of 6,6% regionaal uitgestorven.
  • 28,8% is ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar. Hun populaties zijn de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan of hebben een kritisch minimum bereikt, waardoor de soort op het punt staat te verdwijnen.
  • Daarnaast is 13,8% van de soorten bijna in gevaar.

Het verdwijnen of achteruitgaan van soorten is een gevolg van diverse factoren zoals de achteruitgang van de oppervlakte aan geschikt habitat, de versnippering van het leefgebied en een dalende habitatkwaliteit.

Lieve Vriens

>> Naar de Indicator

(Foto boven: Spaanse vlag, foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}