Nieuwsbrief mei 2023

Rodelijst-makers insecten zelf bedreigd

Insecten vormen ongeveer 80% van de biodiversiteit en zijn een belangrijk onderdeel van goed functionerende ecosystemen. Als bestuivers, ‘afbrekers’ en ‘het-onder-de-knoet-houders’ van plagen, houden ze de wereld draaiende. Insecten herkennen is dus van fundamenteel belang voor hun behoud.

Er heerst echter een steeds grotere bezorgdheid over onze capaciteit om de vele duizenden insecten op naam te kunnen brengen en nieuwe soorten te beschrijven. Dat deden van oudsher taxonomen, werkzaam in musea, instituten of universiteiten. Maar taxonomen worden steeds schaarser. Om een overzicht te krijgen van de beschikbare expertise rond de taxonomie van insecten, maakte Axel Hochkirch hiervan een Rode Lijst. Deze lijst is een eerste beoordeling van de status van taxonomische expertise rond insecten in Europa. Ze geeft, op basis van een kwantitatieve analyse en een online vragenlijst, een gedetailleerd overzicht van de taxonomische capaciteit voor elke insectenorde per Europees land. Deze Europese Rode Lijst van insectentaxonomen is dan ook een oproep aan de gemeenschap van experts om hun expertise onder de aandacht van het publiek te brengen en een oproep aan de samenleving als geheel om de rol van taxonomie te erkennen en de duurzaamheid ervan op de lange termijn te ondersteunen.

Over het algemeen wordt de taxonomische capaciteit bedreigd of uitgehold voor respectievelijk 41% en 35% van de insectenordes op Europees en EU-niveau. Er is behoorlijk wat variatie tussen landen in het aantal insectenordes dat door taxonomen wordt gedekt: Tsjechië, Duitsland en Rusland hebben de grootste rijkdom aan taxonomen, terwijl Albanië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Luxemburg, Letland, Ierland en Malta onderaan bengelen. België bevindt zich in de middenmoot.

De paper doet aanbevelingen voor strategische acties, wetenschap en maatschappelijke betrokkenheid om de duurzaamheid van taxonomische expertise in Europa op lange termijn te waarborgen.

Dirk Maes

Meer lezen: Hochkirch A, Casino A, Penev L, Allen D, Tilley L, Georgiev T, Gospodinov K & Barov B (2022) European Red List of insect taxonomists. Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://doi.org/10.2779/364246.

(Foto boven: KBIN)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}