Nieuwsbrief mei 2023

Everzwijnen in de stad

Wat trekt everzwijnen aan in verstedelijkte gebieden? Wat zijn mogelijke beheersmaatregelen en wat is het belang van de menselijke dimensie van het beheer van everzwijnen in die gebieden? Hoe communiceer je het best met het publiek?

In een nieuw rapport vatten we de bestaande kennis en ervaringen uit het buitenland rond everzwijnen in stedelijke en randstedelijke gebieden samen. We bespreken ook de huidige kennislacunes en het belang van monitoring en adaptieve beheerstrategie├źn.

Tot slot stellen we een lijst van vragen op om snel een lokale situatie van wilde zwijnen in verstedelijkte gebieden te kunnen beoordelen en lokale problemen en mogelijke oplossingen te identificeren.

Jim Casaer, Anneleen Rutten


Meer lezen: Casaer, J., Boone, N., Pallemaerts, L., Rutten, A. (2023). Kennisintegratie: everzwijnen in verstedelijkt gebied. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (5). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.90347337

(Foto boven: Shutterstock)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}