Nieuwsbrief november 2023

Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen

De indicator 'Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen' toont de oppervlakte landbouwgrond waarvoor beheerovereenkomsten met natuurdoelen afgesloten zijn.

In 2023 trad het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in werking. We zien duidelijke veranderingen in vergelijking met 2020, het oorspronkelijk eindjaar van de vorige GLB-periode. 2021 en 2022 waren overgangsjaren tussen twee GLB-periodes. Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming en voor verbinden en bufferen dalen respectievelijk met 14 en 10%. Botanisch beheer daarentegen stijgt met 27%.

Sinds 2000 kunnen actieve landbouwers deze vijf jaar durende beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse overheid. In de praktijk gebeurt dit via de Vlaamse Landmaatschappij. Een beheerovereenkomst bestaat uit een of meerdere beheerpakketten. Ieder beheerpakket bevat maatregelen en voorschriften die het milieu, de natuur en het landschap ten goede komen. Landbouwers kunnen zo op vrijwillige basis meewerken aan de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen in Vlaanderen. Ze krijgen daar jaarlijks een vergoeding voor.

De indicator toont de evolutie van volgende pakketten:

  • botanisch beheer voor de ontwikkeling van soortenrijk grasland
  • overeenkomsten voor bufferen en verbinden (van kwetsbare natuurelementen en soorten, voor het voorzien van nectar en pollen voor bestuivers)
  • soortenbescherming om bijvoorbeeld het leefgebied van akker- en weidevogels te verbeteren
  • het onderhoud van kleine landschapselementen zoals houtkanten, hagen en heggen.

Peter Van Gossum

>> Naar de indicator: Oppervlakte-beheerovereenkomsten-met-natuurdoelen.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}