Nieuwsbrief november 2023

Nog een stukje palingmysterie ontrafeld

Om de ernstig bedreigde Europese paling er weer bovenop te helpen, is het belangrijk dat we hun complexe levenscyclus beter leren kennen. De 6000 kilometer lange migratie naar de voortplantingsgebieden in de Atlantische Oceaan is namelijk een van de grootste mysteries in het dierenrijk. We weten nog steeds niet waar ze zich precies voortplanten en hoelang de migratie duurt.

Samen met het VLIZ onderzochten we de palingmigratie in de Noordzee. Dat gebeurde binnen het Europese LifeWatch-project. We wisten al dat palingen die uit Belgische rivieren richting hun voortplantingsplaats vertrekken twee routes nemen: een zuidelijke route via het Kanaal of een noordelijke route rond het Verenigd Koninkrijk.

Recent onderzoek bracht aan het licht dat de palingen gebruikmaken van de getijden om energetisch efficiënt te migreren: wanneer het zeewater richting de Atlantische Oceaan stroomt, begeven de palingen zich in de waterkolom. Verandert de stroming van richting, dan vertoeven ze dicht bij de bodem, waarschijnlijk omdat ze zo uit de sterke stroming kunnen blijven. Eens in de oceaan zwemmen ze overdag op dieptes tot bijna 1000 m, terwijl ze ’s nachts op ongeveer 300 m hun tocht verderzetten.

Dit onderzoek leert ons hoe palingen navigeren en zich oriënteren in zee. Deze kennis kan ons meer inzicht geven over de menselijke impact op migratie van paling in zee. In rivieren en kanalen kennen we de pijnpunten al goed, maar het grootste deel van de migratie vindt plaats in zee en daar tasten we nog steeds in het duister.

Pieterjan Verhelst

Meer lezen:

Beeld boven: de twee migratieroutes diepalingen gebruiken (INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}