Over ons

Taakstelling

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het situeert zich binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon.

Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als belanghebbende bij betrokken is. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt tevens deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, zoals LTER, Alternet en LifeWatch.

Via zijn Eigen Vermogen (EV INBO) voert het INBO projecten uit die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EV INBO is het INBO-onderzoek aan te vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben.

Samen tellen het INBO en zijn Eigen Vermogen ongeveer 240 personeelsleden.

De actuele prioriteiten van het INBO vindt u in de INBO-position paper, Onderzoeksagenda voor 2020-2024. Deze wordt geconcretiseerd en gedetailleerd in de INBO strategische meerjarenplanning 2020-2024, die u onderaan dit artikel kunt downloaden als PDF.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}