Gedaan met laden. U bevindt zich op: Netwerkleden Over ons

Netwerkleden

Statistiek Vlaanderen is de naam voor het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. De entiteiten van het netwerk zijn verantwoordelijk voor de openbare statistieken die relevant zijn voor hun thematische werking.

De netwerkleden dragen zorg voor de kwaliteit van al hun data en statistieken, en zorgen ervoor dat de principes uit de statistische wetgeving correct en volgens gezamenlijk bepaalde protocollen worden toegepast.

Het decreet Vlaamse openbare statistieken geeft de Vlaamse Statistische Autoriteit een centrale coördinerende rol, om de ontwikkeling, productie en verspreiding door het netwerk meer planmatig te laten verlopen, en om de kwaliteit van openbare statistieken te verzekeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van het netwerk Statistiek Vlaanderen.

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin