De netwerkleden dragen zorg voor de kwaliteit van al hun data en statistieken, en zorgen ervoor dat de principes uit de statistische wetgeving correct en volgens gezamenlijk bepaalde protocollen worden toegepast.

Het decreet Vlaamse openbare statistieken geeft de Vlaamse Statistische Autoriteit een centrale coördinerende rol, om de ontwikkeling, productie en verspreiding door het netwerk meer planmatig te laten verlopen, en om de kwaliteit van openbare statistieken te verzekeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van het netwerk Statistiek Vlaanderen.