Werkgever vraagt aan

Maximaal 90 dagen

Voor zijn toekomstige buitenlandse werknemer die maximaal 90 dagen in België komt werken, vraagt de werkgever de toelating tot arbeid aan. Dat gebeurt in één procedure, maar per categorie gelden soms aparte voorwaarden en procedures.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de werknemer een arbeidskaart en krijgt de werkgever een arbeidsvergunning.

 • De werknemer bevindt zich nog in het buitenland: de originele arbeidskaart wordt verzonden naar de gemeente waar de werkgever gevestigd is. De werkgever haalt de arbeidskaart af en verzend deze naar de werknemer in het buitenland. De werknemer in het buitenland dient zich met de arbeidskaart aan te bieden op de Belgische ambassade om een inreisvisum te bekomen. Daarna kan de werknemer naar België afreizen en zich aanmelden in een Belgische gemeente.
 • De werknemer is in België: de originele arbeidskaart wordt verzonden naar de gemeente waar de werknemer woont, de werknemer haalt ze zelf af.

90/180 dagen met Schengenvisum

Voor zijn toekomstige buitenlandse werknemer die 90/180 dagen met Schengenvisum in België komt werken, vraagt de werkgever de toelating tot arbeid aan. Die toelating zal in combinatie met het zogenaamde Schengenvisum gebruikt worden.

De buitenlandse werknemer zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180 dagen) voor maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest (zie artikel 2, §1, 1°).

Die 90 dagen van werk en verblijf zijn volledig ‘vrij te kiezen’ over de hele geldigheidsduur van het Schengenvisum. Het mag dus om volledig losse dagen gaan, over één compleet aaneengesloten periode of over verschillende periodes van losse of aaneengesloten dagen.

Verzamel de nodige gegevens

 • Identiteitsbewijs werknemer
  • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag:
   • buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
  • Werknemer is in België op moment van aanvraag:
   • buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
   • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
 • Een arbeidsovereenkomst (zie titel I en III van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ((opent in nieuw venster))), door beide partijen gedagtekend en ondertekend. (Mogelijk wordt er voor de categorie waartoe het werk van de buitenlander behoort, in plaats van een arbeidsovereenkomst een ander document gevraagd, zie daarvoor verder op deze pagina.)

Aanvullende gegevens toe te voegen per categorie

Afhankelijk van de categorieën waartoe de werknemer behoort, verzamelt u ook nog de hierna volgende gegevens. Dat kan soms een afwijking zijn van de opsomming hierboven.

Dien uw aanvraag in via e-mail

De werkgever start de procedure op, hij verzamelt de vereiste documenten en vraagt de arbeidskaart en arbeidsvergunning aan via e-mail.

Vernieuwing

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

 • Volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning’
 • Belgische verblijfsvergunning van de werknemer.

 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.

 • Buitenlandse identiteitskaart van de werknemer of de persoonsgegevens op zijn internationaal paspoort.

 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode.

 • Loonfiches of loonafrekeningen uit de periode waarvoor de arbeidstoelating verstrijkt of een individuele rekening als de werknemer een volledig kalenderjaar heeft gewerkt.

 • Als de werknemer als gedetacheerde werkt:

  • bewijs van inschrijving in het Limosakadaster

  • 1 van de volgende documenten.
   • Verklaring dat de socialezekerheidswetgeving van het land van de werknemer blijft gelden tijdens het werk in België
   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de werknemer niet onderworpen is aan het Belgische stelsel voor werknemers, omdat de voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Vraag de vernieuwing van de arbeidskaart en arbeidsvergunning aan via e-mail.

Veelgestelde vragen