Vlaamse overheden

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Subsidie voor bebossing
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen
  • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
  • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
  • Studietoelage hoger onderwijs
  • Status van uw terugmelding (melding door een burger van een foutief of ontbrekend gegeven) op de leer- en ervaringsbewijzen
 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  • Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Terugkommoment rijbewijs B
 • Departement Omgeving
  • Omgevingsvergunning
 • Departement Werk en Sociale Economie
  • Dienstencheques
 • Digitaal Vlaanderen
  • Vlaamse updates over coronamaatregelen
 • Toerisme Vlaanderen
  • Logiessubsidies
  • Toerisme voor allen subsidies
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Steden en gemeenten

 • Hasselt
  • Inname openbaar domein
 • Kortrijk
  • Inname openbaar domein

  • Meldpunt 1777

  • Afspraken

Inschrijven op updates en voorkeuren beheren

U kunt zelf kiezen welke meldingen en updates u via e-mail wilt ontvangen en welk e-mailadres daarvoor gebruikt mag worden. Dit kunt u in Mijn Burgerprofiel beheren in de tab 'Meldingen' via ‘Inschrijven op updates en voorkeuren beheren’.

Veelgestelde vragen