Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groenestroomcertificaten

Groenestroomcertificaten

Via deze pagina kunt u nagaan of u recht heeft op groenestroomcertificaten (= steuncertificaten groene stroom).

Een groenestroomcertificaat (= steuncertificaten groene stroom) is een virtueel certificaat dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid groene stroom werd geproduceerd.

Voorwaarden groenestroomcertificaten

Om aanvaardbare groenestroomcertificaten te verkrijgen tijdens de steunperiode moet

 • de certificaatgerechtigde verklaren dat hij geen onderneming in moeilijkheden is
 • de nieuwe productie-installatie (project):
  • elektriciteit opwekken uit een hernieuwbare energiebron(nen)
  • behoren tot een representatieve projectcategorie (of een projectspecifieke bandingfactor hebben)
  • gekeurd zijn (geldig en volledig keuringsverslag)
  • is voorzien van de nodige meetapparatuur om de netto-elektriciteitsproductie te meten
  • recent in dienst genomen (minder dan 2 jaar op het moment van indienen van het aanvraagdossier)
  • is gelegen in het Vlaams Gewest.

Afhankelijk van de technologie en de startdatum, kunnen er bijkomende voorwaarden zijn zoals:

 • de productie moet gebeuren als de day-ahead prijzen op de Belgische spotmarkt niet negatief zijn
 • het maximaal productievolume is nog niet bereikt (voor windprojecten)
 • het maximaal steunvolume is nog niet bereikt (voor biogas- en biomassaprojecten)
 • een biogas-of biomassa-installatie moet ook een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn.

Projectcategorieën

Er zijn projectcategorieën gedefinieerd. Via de onderstaande schema’s kunt u nagaan of er een projectcategorie bestaat voor uw project. De startdatum bepaald welk schema er voor uw project van toepassing is. De bandingfactor voor de representatieve projectcategorieën zijn beschikbaar in overzichten en de evaluatierapporten.

Aanvragen of berekenen

Informatie over de berekening van groenestroomcertificaten en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

Wetgeving

Het behandelingskader en de voorwaarden voor het ontvangen van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong zijn vastgelegd in het

  Aanvullend zijn er besluiten, mededelingen, reglementen en voorschriften waaraan een project moet voldoen.

  VREG - Synergrid