Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief dec 2021

Natuurindicatoren 2021

2020 was een belangrijk scharnierjaar voor het mondiale en het Europese biodiversiteitsbeleid. Het jaarlijkse indicatorenrapport vervingen we vorig jaar daarom door een omvangrijk toestand- en trendrapport over de biodiversiteit. Dit rapport 2021 bevat de cijfers voor een veertigtal prioritaire Vlaamse natuurindicatoren in 2020.

Eerste LifeWatch biodiversity day over biologging en camera trapping

Op 28 oktober had de allereerste LifeWatch biodiversity day plaats. Dit evenement bracht wetenschappers, beleidsmakers, burgers en industrie samen rond het centrale thema ‘Biologging & camera trapping’.

Minder zware metalen in Europese bosbodems

Het INBO stelde een daling vast in de concentraties zware metalen zoals cadmium, lood en kwik in Europese bosbodems tussen de inventarisatie van 1985-1996 en deze van 2006-2008. Deze daling is meer uitgesproken in de strooisellaag dan in de bovenste 10 cm van de minerale bodem.

Gestructureerde besluitvorming als basis voor het adaptief grofwildbeheer in het Drongengoed

Damherten en reeën kunnen spotten is voor veel mensen een extra reden om het Drongengoed te bezoeken. Tellingen tonen aan dat beide soorten de laatste tien jaar sterk toenemen in dit gebied. Dat is leuk voor de bezoekers, maar zorgt tegelijk voor een toenemende druk op het domein en zijn omgeving. Om tot een beheervisie te komen die met alle noodzakelijke elementen rekening houdt, gebruikten we “Gestructureerde Besluitvorming”.

Kleine Vlaanderen toch van groot belang voor het behoud van Europese habitattypen

Vlaanderen beslaat slechts ongeveer 2% van de oppervlakte van de Europese Atlantische regio. Toch komen enkele habitats er relatief veel meer voor dan in andere Europese gebieden. We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor droge heide op landduinen, open grasland op landduinen en oude eiken-berkenbossen.

Advies in de kijker: Boomkikkers voor Wallonië?

Het Agentschap Natuur en Bos heeft vragen over een eventuele translocatie van boomkikkers uit Vlaanderen naar Wallonië.

Wat weten we na 25 jaar natuurontwikkeling- en beheer in de duinen?

Begin oktober organiseerde het INBO een studiedag rond kust- en duinbeheer. Sprekers van het INBO en andere organisaties belichtten verschillende aspecten. In de namiddag bekeken we in het Westhoekreservaat de effecten van enkele beheermaatregelen.