Nieuwsbrief december 2020

Advies in de kijker: het kweken van vliegend hert als herstelstrategie

In de gemeente Beersel (Vlaams-Brabant) komen nu nog twee populaties vliegend hert voor, één in Huizingen-Lot en één in Alsemberg. Door grondwerken aan de Menisberg in Huizingen verdween daar een belangrijk deel van de habitat van de kever. Op basis van de transecttellingen langsheen het vernielde talud stelden we vast dat de populatie er lokaal met 43 % afnam.

Samen met Natuur en Bos, het INBO, de vzw Natuurpunt en de vzw Pro Natura stelde de gemeente een herstelstrategie op. Die bestaat uit herstel van de habitat (herstel op lange termijn), aanleg van broedhopen in de omgeving (herstel op middellange termijn) en een kweekprogramma (herstel op korte termijn).

In dit advies beschrijven we op welke manier de kweek het best gebeurt, o.a. om een voldoende genetische variatie te verzekeren. Daarnaast bekijken we hoe het opnieuw uitzetten kan gebeuren en welke opvolging noodzakelijk is.

Lode De Beck

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}