Nieuwsbrief december 2020

eDNA-detectie helpt bij vroegtijdig opsporen van Afrikaanse klauwkikker

De Afrikaanse klauwkikker is een (semi-)aquatische kikkersoort die op veel plaatsen ter wereld een invasief karakter ontwikkelt en zich in vele zoetwaterhabitats kan vestigen. Deze soort is afkomstig uit Zuid-Afrika maar wordt wereldwijd gebruikt voor labo-onderzoek. De kikker eet eitjes en larven van de inheemse amfibieën, waardoor hun voortplanting instort. Ook voor Europa werd een risicoanalyse uitgevoerd omdat de kikker al in Portugal, Catalonië, op Sicilië en in Frankrijk zit.

In 2018 is een grote populatie Afrikaanse klauwkikkers ontdekt in een vijver in La Chapelle-d’Armentières (Noord-Frankrijk), op slechts enkele kilometers van de Vlaams-Waalse grens. Doordat deze kikkersoort aanzienlijke afstanden over land kan overbruggen en omdat ze erg tolerant is voor vervuild water, bestaat het risico dat ze vroeg of laat de grens zal oversteken en zich ook bij ons vestigt.

Om de klauwkikker tijdig te kunnen opsporen en gepast te kunnen ingrijpen, startte het INBO met het uitrollen van een fijnmazige campagne om via eDNA een beginnende invasie van deze soort te kunnen detecteren. We bemonsterden dit voorjaar een groot aantal poelen, sloten en kanalen in de grensstreek op de aanwezigheid van Afrikaanse klauwkikker. Voorlopig vonden we geen DNA-sporen van deze soort. De campagne zal ook de komende jaren voortgezet worden om de problematiek in deze regio nauwlettend in het oog te houden en onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij een beginnende invasie.

Aan Franse zijde bekijkt men welke stappen ondernomen moeten worden om de soort te bestrijden en de invasiedruk af te laten nemen.

Rein Brys, Jeroen Speybroeck, Loïc van Doorn & Tim Adriaens

Populaties klauwkikker en onderzochte waterlichamen zonder populatie

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}