Nieuwsbrief december 2020

Exotische rivierkreeften: meer kennis nodig voor een beter beheer

Exotische rivierkreeften krijgen in Vlaanderen weinig aandacht in inventarisatiewerk en in de beheerpraktijk ondanks alarmerende rapporten uit andere Europese landen over hun impact op de natuur. De meeste van deze rivierkreeften staan ook op de Unielijst van invasieve uitheemse soorten, die toezicht- en beheerverplichtingen instelt. Recent werden nog twee nieuwe soorten uitheemse rivierkreeften in Vlaanderen gevonden, wat het totaal op zes brengt. Bovendien mogen we de komende jaren nog meer soorten verwachten.

De verspreiding van deze uitheemse rivierkreeften in Vlaanderen is nog slecht gekend, al geven toevallige waarnemingen, vooral bijvangsten, aan dat sommige soorten nu al een belangrijke plaats in onze watersystemen bekleden. Ze zorgen onder meer voor het verdwijnen van de waterplantenvegetatie en leiden tot verlies van leefgebied voor tal van waterorganismen. Als omnivoren hebben ze ook een impact op de aantallen waterslakken, libellen, waterplanten en amfibieën. Door hun graafgedrag maken ze het water troebel en kunnen ze oevers ondergraven en dijken onstabiel maken.

Hoog tijd dus om deze exotische kreeften beter en op een systematische manier in Vlaanderen op te volgen. Hierbij moeten we alleszins de hulp van vrijwilligers inroepen. Een goede kennis van de verspreiding is immers een eerste vereiste voor een gericht beheer van deze exoten. Vroegtijdige opsporing van nieuwe locaties geeft de meeste hoop op effectief beheer. In het tijdschrift Natuur.focus geven we een overzicht van de in België aanwezige soorten en bespreken we een stappenplan voor het opzetten van een toezichtsysteem dat moet toelaten om hun verdere verspreiding te beperken of populaties in toom te houden.

Geert De Knijf, Kevin Scheers, Luc Denys & Tim Adriaens

Meer lezen?

Beeld: Californische signaalkreeft (foto Geert De Knijf)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}